University of Oulu, 2016

Kansainvälinen yritysviestintä

Kansainvälinen yritysviestintä kuuluu humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien yhteisiin opintoihin. Se on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita organisaatioiden viestinnästä, teknisestä viestinnästä ja markkinoinnista kotimaassa ja kansainvälisesti. Opintokokonaisuudessa painotetaan yhtäältä konkreettista viestintävälineiden hallintaa työelämän vaatimusten mukaisesti, toisaalta korostetaan eri kulttuuripiirien vaikutusta viestinnän sisältöön ja muotoon. Opintokokonaisuus tukee kieliaineissa tarjottavaa organisaatioviestinnän opetusta.

Kansainvälisen yritysviestinnän opinnot alkavat tiedekunnassa syyslukukaudella 2019.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja -taidot organisaatioviestinnästä ja yrityskulttuureista, ja hän osaa viestinnässä ottaa huomioon myös eri kansalliskulttuurit. Kansainvälisen yritysviestinnän opinto-oikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman opiskelijoilla. Kokonaisuus on pakollinen sellaisille kieltenopiskelijoille, jotka suuntautuvat kansainväliseen yritysviestintään. He ovat näin ollen etusijalla. Tämän jälkeen paikat jaetaan kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman muiden opiskelijoiden kesken. Jos vapaita paikkoja on senkin jälkeen, kokonaisuus on vapaavalintainen myös kaikille muille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille.

Perusopinnot, 25 op:

693395P Markkinointiviestintä 5 op
693396P Palvelumuotoilu 5 op
693397P Tekninen viestintä 5 op
693398P Kulttuurit ja organisaatiot 5 op
693399P Projektijohtaminen 5 op
 

Opintoneuvonta:

Lehtori Satu Selkälä, puh. 029 448 3430, satu.selkala@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 25.9.2019