Tutkimuksen etiikka

Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan valtakunnallisen tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaa ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä (http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf). Ohje opastaa tutkijoita eettisesti vastuullisten ja oikeiden toimintatapojen valitsemiseen ja käyttämiseen tutkimuksen kaikissa vaiheissa kaikki asianosaiset huomioiden.

Oulun yliopisto pitää huolta hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta ja edistämisestä opettamalla tutkimuksen eettisiä periaatteita jo perustutkinto-opiskelijoille, ohjaamalla väitöskirjantekijöitä pohtimaan eettisiä näkökulmia sekä omassa tutkimuksessaan että tutkimuksessa ylipäänsä (esim. Oulun yliopiston tutkijakoulun opintoihin kuuluu pakollisena Tieteellinen tutkimus ja etiikka -kurssi), järjestämällä henkilökunnan jäsenille asianmukaista koulutusta ajankohtaisissa asioissa sekä arvioimalla tutkimusta erityisissä eettisissä toimikunnissa.

Humanistisessa tiedekunnassa valmisteltavia ja toteutettavia tutkimushankkeita käsitellään ensisijaisesti ihmistieteiden eettisessä toimikunnassa (http://www.oulu.fi/eudaimonia-tutkimuskeskus/node/22216). Toimikunta antaa eettisiä lausuntoja ihmistieteiden alan ei-lääketieteellisistä tutkimushankkeista ja vastaa muihin alan tutkimukseen liittyviin eettisiin kysymyksiin.

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 27.3.2018