University of Oulu, 2016

Opinnot

Tiedekunnassa on käytössä erittäin toimivaksi kehitetty opetussuunnitelma, jossa on määritelty osaamistavoitteet kaikelle tutkintoihin kuuluvalle opetukselle. Opiskelijat voivat rakentaa oman tutkintonsa varsin vapaasti.

Vapautta tuetaan hyvällä opintojen ohjauksella. Jokaisen uuden opiskelijan tukena on omaopettaja. Opiskelijaa autetaan löytämään hänelle parhaiten sopiva aineyhdistelmä, vältetään tutkinnon sirpaleisuus ja luodaan työelämän tarpeita vastaava tutkinto.

Kaikki tämä konkretisoituu henkilökohtaisena opetussuunnitelmana (HOPS), joka tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja jonka toteutumista seurataan säännöllisin väliajoin (ks. video HOPSin tekemisestä OodiHOPS-työkalulla)

Viimeksi päivitetty: 10.10.2018