University of Oulu, 2016

Opintoneuvonta ja HOPS

Oulun yliopisto tarjoaa opintojen tueksi monia eri palveluita. Kaikki yliopiston tarjoamat ohjauspalvelut on koottu Opiskelu-verkkosivuille.

Humanistisen tiedekunnan jokaiseen pääaineeseen tai tutkinto-ohjelmaan on nimetty omaopettaja tai useampi. Omaopettajan kanssa opiskelija voi suunnitella ja arvioida opintojensa kulkua.

Omaopettaja perehdyttää oman alan opintoihin, ammatillisiin asioihin ja työelämän tärkeisiin kysymyksiin. Opiskelijat tapaavat omaopettajan joko yksin tai pienissä ryhmissä. Omaopettaja on myös opiskelijan HOPS-ohjaaja ja tukee opiskelijoita HOPS:n laadinnassa.

Humanistisessa tiedekunnassa myös jokainen opettaja (professori, yliopistonlehtori, lehtori, yliopisto-opettaja) neuvoo ja opastaa oman oppiaineensa opintoihin liittyvissä asioissa.

Koulutuksen lähipalvelut humanistisen tiedekunnan opiskelijoille:

HuTK:n koulutuksen lähipalvelut sijaitsevat Kompassiksi nimetyssä palvelupisteessä (ks. kartta). Samoissa tiloissa ovat myös KTK:n, OyKKK:n, LuTK:n sekä TKK:n koulutuksen lähipalvelut.

koulutuksen lähipalveluja voit lähestyä kaikissa opiskeluun ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä, yhteydenotot: study.humanities@oulu.fi

HUOM: laita viestiin kuvaava otsikko ja tekstiin oma nimi, tutkinto-ohjelma tms. perustiedot, se nopeuttaa asian hoitamista.

Viimeksi päivitetty: 22.5.2019