University of Oulu, 2016

Pienryhmäohjaus

Oulun yliopisto järjestää kaikille uusille opis­kelijoille pienryhmäohjausta. Ohjaus alkaa opintojen ensimmäisenä päivänä ja kestää intensii­visimmillään ensimmäisen opiskelusyksyn.

Pienryhmäohjauksessa annetaan tietoja opintojen aloittamisesta, opintojen suunnittelusta, opiskeluympäristöstä ja erityisesti omasta opiskelualasta. Osallistuminen pienryhmäohjaukseen on tehokas tapa perehtyä yliopiston, tiedekunnan ja oman oppiaineen toimintaan.

Humanistisen tiedekunnan järjestämän uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuuden päätyttyä opiskelijat jaetaan noin 10 hengen pienryhmiin, joissa oman oppiaineen vanhempi, yliopiston tähän tehtävään kouluttama opiskelija ohjaa ja opastaa uusia opiskelijoita. On siis ehdottoman tärkeää osallistua syyslukukauden ensimmäiseen informaatiotilaisuuteen.

Pienryhmäohjaajat ja oppiaineiden yhdyshenkilöt lukuvuonna 2019-2020

 

Hakeminen pienryhmäohjaajaksi:

Pienryhmäohjauksen kokonaisuudesta vastaa yliopiston koulutuspalvelut yhteistyössä tiedekuntien ja yksiköiden kanssa. Ohjaajahaku järjestetään oppiaineissa kevätlukukaudella ja sitä koordinoi oppiaineen nimetty pienryhmäohjauksen yhdyshenkilö.

Pienryhmäohjaajien sivu

 

Viimeksi päivitetty: 3.5.2019