University of Oulu, 2017

Opiskelijajärjestöt

Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry toimii humanistiopiskelijoiden ainejärjestöjen kattojärjestönä. Ainejärjestöönsä kuulumisen kautta opiskelija on myös Humanistisen Killan jäsen. 

Humanistisen Killan tehtävä on Killan sääntöjen mukaisesti tuoda esiin humanistisia arvoja, kannustaa opiskelijoita itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun, edistää opiskelijoiden tieteellistä ja ammatillista kehitystä ja toimia Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan, sen opiskelijoiden ja sekä ainejärjestöjen yhdyssiteenä.

Viimeksi päivitetty: 10.10.2018