University of Oulu, 2016

Opintojen jälkeen

Oulun yliopistosta valmistuu vuosittain yli 1300 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta. Nämä siirtyvät pääsääntöisesti työelämään eri asiantuntijatehtäviin tai kehittämään edelleen osaamistaan tieteellisessä jatkokoulutuksessa.

Humanististen tieteiden opiskelulle on tyypillistä yleissivistävyys, ja opiskelu on yleisluonteeltaan  ajattelua ja kriittisyyttä kehittävää. Aineenopettajan, informaatikon ja puheterapeutin ammatteja lukuun ottamatta humanistisen alan tutkinto ei tarjoa valmiita tai selkeitä ammattikuvia.

Tutkintojen vahvuutena on mahdollisuus tehdä erilaisia valintoja ja näin suunnata tutkintoa ja asiantuntijuutta monenlaisiin, kiinnostaviin työtehtäviin.

Tutkinnon täydentäminen

Opintoja on mahdollista täydentää maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen. Kaikki maisterit saavat automaattisesti tutkintoa täydentävän opinto-oikeuden, joka on voimassa kaksi vuotta ja koskee humanistisessa tiedekunnassa tehtäviä opintoja. Tämän opinto-oikeuden turvin voi tehdä valmiiksi kesken jääneen sivuainekokonaisuuden opinnot tai aloittaa ihan uuden sivuaineen opinnot. Tutkintoa täydentävä opinto-oikeus on maksuton ja edellyttää vain läsnä olevaksi ilmoittautumista.

 

Viimeksi päivitetty: 10.10.2018