Tutkimus

Humanistisessa tiedekunnassa tehdään tutkimusta kaikilla sen edustamilla tieteenaloilla. Tutkimuksen keskipisteessä on ihminen, inhimillinen toiminta ja ihmistenvälinen vuorovaikutus erilaisissa ympäristöissä ja eri aikakausina. Tutkimus noudattaa yliopiston yhteistä strategiaa sekä tiedekunnan omaa strategista toimenpideohjelmaa.

Tutkimus kuuluu kaikkien henkilökunnan jäsenten työnkuvaan, ja tiedekunnassa on jatkuvasti meneillään niin tutkijoiden henkilökohtaisia kuin tutkimusryhmien ja -yhteisöjenkin toteuttamia hankkeita. Tiedekunnan tutkijat tekevät myös monitieteistä yhteistyötä Oulun yliopistossa ja muutenkin paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Moni tiedekunnan tutkimusyhteisöistä kuuluu ihmistieteiden tutkimuskeskus Eudaimoniaan, johon ne valittiin tutkimuksen kansainvälisessä kokonaisarvioinnissa (Research Assessment Exercise, RAE2013) menestymisen perusteella.

Tiedekuntaan väitöskirjaansa valmistelevat tutkijat kuuluvat Oulun yliopiston tutkijakouluun (UniOGS, University of Oulu Graduate School).

 

 

Viimeksi päivitetty: 27.3.2018