University of Oulu, 2016

Eettiset ohjeet

Opiskelijan etiikka

Yliopiston tehtävä on antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta ja edistää sivistystä ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Yliopisto pyrkii tukemaan opiskelijoittensa kasvua itsenäisiksi, kriittisiksi ja suvaitseviksi toimijoiksi.

Onnistuakseen tehtävässään sen on luotava hyvä oppimis- ja työympäristö opiskelijoilleen sekä opettajilleen, tutkijoilleen ja muulle henkilökunnalle. Yliopistomme on määritellyt eettisyyden yhdeksi tavoittelemakseen arvoksi.

Yliopiston yhteiset opetuksen eettiset ohjeet löydät täältä.

Plagiointitapausten käsittelyohje koskee Oulun yliopiston opintosuorituksia ja opinnäytetöitä.

 

Tenttikäyttäytyminen

Oulun yliopistossa on käytössä kolmenlaisia tenttikäytäntöjä: opintojakson aikana toteutettava tentti, yleinen tentti ja akvaariotentti.

Ohje vilppitapausten ehkäisyyn ja käsittelemiseen Oulun yliopistossa.

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 10.10.2018