University of Oulu, 2016

Hyväksilukeminen (AHOT)

Mikä on AHOT?

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on käytäntö, jolla kartoitetaan onko sinulla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla (esim. työelämästä) hankittua osaamista, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoosi. AHOT mahdollistaa myös muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissasi.

AHOT on osa opintojesi suunnittelua ja HOPSin laadintaa. HOPSia ohjaavat tiedekunnassa ensisijaisesti omaopettajat.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta säädetään Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännössä (27 §).

Mitä hyötyä AHOTista on?

 • opiskeluaikasi lyhenee
 • näkemys omasta osaamisestasi selkiytyy
 • päällekkäisten opintojen suorittaminen vähenee tai poistuu
 • opiskeluprosessistasi tulee yksilöllisempi

Miten toimin?

 1. ALOITA TÄSTÄ: Tee pohjatyöt. Jos haluat hyväksilukea kursseja pääaineeseesi, ota ensin yhteyttä omaopettajaasi; muissa aineissa kurssin vastuuopettajaan, opintoneuvojaan tai muuhun AHOT-yhdyshenkilöön. Neuvottele hänen kanssaan alustavasti mitä aiemmilla suorituksillasi voisi hyväksilukea. Kun kurssien nimet ja koodit ovat tiedossasi, hakemuksen täyttö on tämän jälkeen huomattavasti helpompaa.
 2. Täytä hakemus sähköisessä OSAT-järjestelmässä.  Sinne kirjaudutaan osoitteessa https://osat.oulu.fi yliopiston käyttäjätunnuksilla. Sivulta löytyy myös järjestelmän käyttöohjeita.
 3. Ole huolellinen liitteiden kanssa. Puutteelliset liitteet tai muut tiedot hidastuttavat päätöstä ja opintopisteiden kirjautumista Oodiin. Niin lisätietopyynnön lähettäminen kuin sinulla siihen vastaaminen vievät aikaa. Eniten lisätietopyyntöjä lähetetään puutteellisista aiemman oppilaitokssen opintosuoritusotteista: ne tarvitaan sekä suomeksi että englanniksi, koska opintojaksoihin liittyvät tiedot viedään Oodiin molemmilla kielillä.  
 4. Hyödynnä hakemuksen lisätietokenttää. Kun olet neuvotellut opintojakson hyväksiluvusta jo etukäteen oppiaineessa, kerro se hakemuksesi lisätiedoissa (kenen kanssa, milloin). 

 

Myös alla mainituissa tapauksissa voit hakea hyväksilukua: 

 • jos olet suorittanut toisessa yliopistossa arvostellun opintokokonaisuuden (esim. perusopinnot tai aineopinnot), joka ei sisälly aiempaan tutkintoosi
 • jos olet suorittanut aiemman korkeakoulun tutkintoon kuuluvia pakollisia kieliopintoja (esim. toinen kotimainen kieli, ns. "virkamiesruotsi")
 • jos olet saanut suomalaisessa ylioppilastutkinnossa arvosanan L tai E englannin kielessä (laaja oppimäärä); tällöin sinulle hyväksiluetaan kandidaatintutkintoon kuuluva opintojakso 902000Y Reading for Academin Purposes in the Humanities, 2 op
 • jos olet suorittanut IB-/EB-tutkinnon (tai suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon); tällöin sinulle hyväksiluetaan opintojakso 902160Y Academic English for Humanities, 5 op

Ja jos tarvitset näihin liittyen lisää tietoa tai apua: johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola (KE1031), study.humanities(at)oulu.fi

 

Katso myös:

Viimeksi päivitetty: 29.3.2019