Jatkokoulutus


Jatko-opiskelua koskeva sisältö on keskitetty Oulun yliopiston tutkijakoulun (UNIOGS) sivuille. 

 

Tohtorikoulutus

Humanistisen tiedekunnan keskeinen tehtävä on edistää kansainvälisesti korkealaatuista ja uudis­tumiskykyistä humanistista tutkimusta, tutkimukseen perustuvaa koulutusta sekä humanistisen tutkimustiedon ja asiantuntemuksen ulottamista yhteiskunnan käyttöön osana monitieteisiä pai­kallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusohjelmia. Humanistinen tutkimus on monilta osin verkottunut monitieteisiksi tutkimusympäristöiksi.

Humanistisen tiedekunnan tutkijakoulutus on filosofian tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta. 

 

Filosofian lisensiaatin tutkinto

Oulun yliopiston tutkijakouluun hyväksytty tohtoriopiskelija voi halutessaan suorittaa lisensiaatin tutkinnon humanistisessa tiedekunnassa. Humanistinen tiedekunta ei myönnä tutkijakouluun kuulumattomille oikeutta lisensiaatintutkinnon suorittamiseen. Tarkempia tietoja lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeudesta ja sen hakemisesta saa humanistisen tiedekunnan johtavalta koulutusasiantuntijalta Oili Sievolalta.

Tutkinnon rakenne on kuvattu alla olevissa liitteissä.

 

Viimeksi päivitetty: 13.5.2020