Jatkokoulutus


Tohtorikoulutus

Humanistisen tiedekunnan keskeinen tehtävä on edistää kansainvälisesti korkealaatuista ja uudis­tumiskykyistä humanistista tutkimusta, tutkimukseen perustuvaa koulutusta sekä humanistisen tutkimustiedon ja asiantuntemuksen ulottamista yhteiskunnan käyttöön osana monitieteisiä pai­kallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusohjelmia. Humanistinen tutkimus on monilta osin verkottunut monitieteisiksi tutkimusympäristöiksi.

Humanistisen tiedekunnan tutkijakoulutus on filosofian tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta. Tiedekunnan tohtorikoulutus on osa yliopiston tutkijakoulua Oulun yliopiston tutkijakoulua (UniOGS). Jatko-opinto-oikeutta haetaan UniOGSista.

 

Filosofian lisensiaatin tutkinto

Oulun yliopiston tutkijakouluun tohtorin tutkintoa suorittavaksi opiskelijaksi hyväksytty voi halutessaan suorittaa lisensiaatin tutkinnon humanistisessa tiedekunnassa. Humanistinen tiedekunta ei myönnä tutkijakouluun kuulumattomille oikeutta lisensiaatintutkinnon suorittamiseen. Tarkempia tietoja hakemisesta suorittamaan lisensiaatin tutkintoa saa humanistisen tiedekunnan koulutuspäälliköltä.

Tutkinnon rakenne on kuvattu alla olevassa liitteessä.

 

Viimeksi päivitetty: 2.4.2020