University of Oulu, 2016

Valmisteluryhmä

Dekaanin asettama valmisteluryhmä vastaa rekrytointiprosessin toteuttamisesta tiedekunnassa. Dekaani määrää aset­tamisvaiheessa myös valmisteluryhmän puheenjohtajan, ellei hän toimi itse sen puheenjohtajana.

Valmisteluryhmän vastuulla on valmistella tehtävien täyttämistä tai kutsumismenettelyä. Valmisteluryhmää tarvitaan aina professori- ja tenure track -rekrytoinneissa, mutta sitä voidaan käyttää myös muissa rekrytoinneissa.

Humanistisen tiedekunnan valmistelutyöryhmän jäsenet

  • Paula Rossi, dekaani, puheenjohtaja
  • Harri Mantila, koulutusdekaani
  • Matti Enbuske, yliopistonlehtori
  • Anni-Siiri Länsman, yliopistonlehtori

Sihteerinä toimii tutkimuskoordinaattori Sirpa Aalto.

Valmisteluryhmää täydennetään tarvittaessa opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajilla ja opiskelijajäsenillä, jotka edustavat sitä tieteenalaa tai lähellä olevaa tieteenalaa, johon täytettävänä oleva tehtävä kuuluu.  Valmisteluryhmän kokoonpanossa on huomioitava tasa-arvolain vaatimukset sekä jäsenten lukumäärien että heidän edustamansa tehtävätason suhteen.

Viimeksi päivitetty: 12.5.2020