University of Oulu, 2016

Valmisteluryhmä

Dekaani asettaa valmisteluryhmän valmistelemaan tehtävien täyttämistä tai kutsumismenettelyä. Valmisteluryhmälle määrätään aset­tamisvaiheessa puheenjohtaja, ellei dekaani itse toimi ryhmän puheenjohtajana.

Valmisteluryhmän jäseniksi kutsutaan 3 - 5 professoria tai muuta opetus- tai tutkimushenkilöä, jotka edustavat sitä tieteenalaa tai lähellä olevaa tieteenalaa, johon täytettävänä oleva tehtävä kuuluu. Valmisteluryhmän kokoonpanossa on huomioitava tasa-arvolain vaatimukset sekä jäsenten lukumäärien että heidän edustamansa tehtävätason suhteen.

Humanistisen tiedekunnan valmistelutyöryhmä:

Paula Rossi, professori, puheenjohtaja
Harri Mantila, professori
Kari Alenius, professori
Anni-Siiri Länsman, yliopistonlehtori

Valmisteluryhmää täydennetään tarvittaessa yhdellä opettajakunnan edustajalla ja yhdellä opiskelijajäsenellä, jotka edustavat sitä tieteenalaa tai lähellä olevaa tieteenalaa, johon täytettävänä oleva tehtävä kuuluu.

Valmisteluryhmän sihteerinä toimii

Viimeksi päivitetty: 10.10.2018