University of Oulu, 2017

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän jäsenet
 

Humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän edustajat toimikaudella 2018 - 2021:

 • Sanna Huikari, tutkijatohtori (OYKKK), puheenjohtaja
 • Eetu Pikkarainen, yliopistonlehtoeri (KTK), sihteeri
 • Markku Pulkkinen, yliopistonlehtori (OYKKK)
 • Tuija Huuki, akatemiatutkija (KTK)
 • Maija Saviniemi, yliopistonlehtori (HuTK)
 • Marjatta Jomppanen, yliopistonlehtori (HuTK)
 • Mirja Mustapirtti, opiskelija (OYY), varajäsen Kakula Wandi, opiskelija (OYY)
   

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän tehtävät

 • kerätä ja välittää tietoa ja asiantuntemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä tiedekuntatasolla ja viestiä tasa-arvoon ja yhdenmukaisuuteen liittyvistä asioista tiedekunnissa ja yksiköissä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalle,

 • valmistella tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä koskeva toimintasuunnitelma sekä kartoittaa, seurata ja edistää sen ajantasaisuutta ja siihen kirjattujen toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti,

 • kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista tiedekunnissa sekä tehdä päätöksiä toimenpiteistä seurannan tulosten perusteella sekä

 • raportoida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnastaan sekä vuosittaisissa tulosneuvotteluissa tiedekunnille ja edelleen rehtorille.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön organisointi Oulun yliopistossa 
 

Oulun yliopisto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan.  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä vastaa rehtorin asettama toimikunta, joka nimetään kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan kuuluvat tiedekuntien edustajat, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien edustajat, opiskelijoiden ja työntekijäjärjestöjen edustajat sekä asiantuntijoita (ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen asiantuntija, sukupuolen tutkimuksen lehtori, henkilöstöpalvelut ja esteettömyysyhdyshenkilö). Toimikunnan puheenjohtajan nimeää rehtori.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa humanistista tiedekuntaa edustaa yliopistonlehtori Timo Ylimaunu. 

Lisätietoa: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö

Viimeksi päivitetty: 11.5.2020