University of Oulu, 2017

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusryhmä

Humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä kaudelle 2019–2021

Oulun yliopistossa tehtävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö pyrkii edistämään tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjintää.

 

Tutkijatohtori Sanna Huikari, puheenjohtaja (OYKKK)

Yliopistonlehtori Eetu Pikkarainen, sihteeri (KTK)

Yliopistonlehtori Markku Pulkkinen (OYKKK)

Suomen Akatemian tutkija Tuija Huuki (KTK)

Yliopistonlehtori Maija Saviniemi (HuTK)

Yliopistonlehtori Marjatta Jomppanen (HuTK)

Mirja Mustapirtti, ylioppilaskunta (varajäsen Kakula Wandi, ylioppilaskunta)

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän puheenjohtajat ovat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäseniä opiskelijoiden ja henkilöstön edustajien lisäksi.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän tehtävänä on:

  • olla tiedekuntatason foorumi, joka kerää ja välittää tietoa ja asiantuntemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä ja viestii tasa-arvoon ja yhdenmukaisuuteen liittyvistä asioista ao. tiedekunnissa ja yksiköissä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalle.
  • valmistella ao. tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä koskeva toimintasuunnitelma sekä kartoittaa, seurata ja edistää sen ajantasaisuutta ja siihen kirjattujen toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti,
  • kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista tiedekunnissa sekä tehdä päätöksiä toimenpiteistä seurannan tulosten perusteella sekä
  • raportoida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnastaan sekä vuosittaisissa tulosneuvotteluissa tiedekunnille ja edelleen rehtorille.

 

Viimeksi päivitetty: 18.2.2019