University of Oulu, 2017

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusryhmä

Humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä kaudelle 2019–2021

Oulun yliopistossa tehtävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö pyrkii edistämään tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjintää.

 • tutkijatohtori Sanna Huikari, puheenjohtaja (OYKKK)
 • yliopistonlehtori Eetu Pikkarainen, sihteeri (KTK)
 • yliopistonlehtori Markku Pulkkinen (OYKKK)
 • Suomen Akatemian tutkija Tuija Huuki (KTK)
 • yliopistonlehtori Maija Saviniemi (HuTK)
 • yliopistonlehtori Marjatta Jomppanen (HuTK)
 • Mirja Mustapirtti, ylioppilaskunta (varajäsen Kakula Wandi, ylioppilaskunta)

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän puheenjohtajat ovat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäseniä opiskelijoiden ja henkilöstön edustajien lisäksi.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän tehtävänä on:

 • olla tiedekuntatason foorumi, joka kerää ja välittää tietoa ja asiantuntemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä ja viestii tasa-arvoon ja yhdenmukaisuuteen liittyvistä asioista ao. tiedekunnissa ja yksiköissä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalle.
 • valmistella ao. tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä koskeva toimintasuunnitelma sekä kartoittaa, seurata ja edistää sen ajantasaisuutta ja siihen kirjattujen toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti,
 • kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista tiedekunnissa sekä tehdä päätöksiä toimenpiteistä seurannan tulosten perusteella sekä
 • raportoida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnastaan sekä vuosittaisissa tulosneuvotteluissa tiedekunnille ja edelleen rehtorille.

 

Viimeksi päivitetty: 26.3.2020