Julkaiseminen

Oulun yliopisto tutkii -tutkimustietojärjestelmä (SoleCRIS)

Humanistisen tiedekunnan henkilökunnan julkaisuja voi hakea Oulun yliopisto tutkii –tutkimustietojärjestelmästä (SoleCRIS).  Tutkimustietojärjestelmä sisältää julkaisujen lisäksi tietoa henkilökunnan ulkomaisista vierailuista, asiantuntijatehtävistä, opetusansioista, taiteellisesta toiminnasta sekä tutkimusyksiköiden järjestämistä tieteellisistä konferensseista. 

Kirjasto tallentaa julkaisutiedot suoraan viitetietokannoista. Tutkija voi ilmoittaa puuttuvat julkaisunsa lomakkeella.

Lisätietoa Patiosta: Oulun yliopisto tutkii
 

Studia Humaniora Ouluensia

Studia Humaniora Ouluensia on Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan oma julkaisusarja. Sarja noudattaa referee-käytäntöä. Julkaisufoorumi-luokituksessa Studia Humaniora Ouluensia kuuluu tasoluokkaan 1. 

Julkaisusarjan päätoimittajana toimii lehtori Santeri Palviainen.

Julkaisukustannuksista sarjassa vastaa oppiaine, jota julkaisu edustaa.  Julkaisukustannuksista tulee neuvotella oppiaineen vastuuhenkilön kanssa ennen käsikirjoituksen jättämistä toimitussihteerille.

Studia Humaniora Ouluensia -sarja julkaistaan painettuna ja verkossa. Julkaisusarjan aiemmat osat ovat luettavissa Jultika-julkaisuarkistossa.  
 

Acta Universitatis Ouluensis

Väitöskirjat julkaistaan Acta Universitatis Ouluensis -sarjan B-osassa. Acta-sarjan julkaisut ovat saatavilla sekä painettuna että avoimessa Jultika-julkaisuarkistossa.

Lisätietoa: Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas

Viimeksi päivitetty: 22.6.2020