University of Oulu, 2016

Opiskelun tuki

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty omaopettaja ja opintojen ohjaus kuuluu myös koko opetushenkilökunnan tehtäviin.

Opinto-ohjausta ja neuvontaa antavat myös johtava koulutusasiantuntija ja tiedekunnan koulutussuunnittelijat sekä opintoasiainsihteerit (study.humanities(at)oulu.fi): koulutuksen lähipalvelut

Opintojen alussa ohjauksesta vastaavat ennen kaikkea pienryhmäohjaajat.

Oulun yliopisto tarjoaa opiskelijoille opiskelun tueksi myös monenlaisia muita palveluja (esim. opintopsykologi ja tietohallintopalvelut).

 

Viimeksi päivitetty: 22.5.2019