Jatko-opiskelijaksi haku

Jatkotutkinnon suoritusoikeutta hakevalla tulee olla suoritettuna

  1. soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai
  2. soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai
  3. muuten osoitetut, tieteellisiä jatko-opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Opiskelijoiden, jotka haluavat aloittaa tohtoriopinnot Oulun yliopistossa, tulee hakea Oulun yliopiston tutkijakouluun (UniOGS). Ohjeet ja hakulomake löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/tutkijakoulu/haeopiskelijaksi
 

Lisätietoa jatko-opiskelusta on saatavissa UniOGSin verkkosivuilta osoitteesta http://www.oulu.fi/yliopisto/uniogs.

Hakijan tulee hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä olla yhteydessä tutkimusintressiensä kannalta relevanttiin oppiaineeseen ja keskustella alustavasta tutkimus- ja opintosuunnitelmasta sekä väitöskirjan ohjausjärjestelyistä.

Jatkotutkintoa suorittavan on ilmoittauduttava läsnäolevaksi opiskelijaksi lukuvuosittain. Jatko-opiskelijat voivat itse päättää liittymisestään ylioppilaskunnan jäseneksi.

Viimeksi päivitetty: 31.3.2020