Oulu University, 2017

Sijoittuminen työelämään

Opintoja suunnitellessa ja HOPSia laatiessa opiskelijan kannattaa tutustua suunniteltujen pää- ja sivuaineiden antamiin työllistymismahdollisuuksiin.

Sivuaineista kerrotaan, miten ne sopivat yhteen ja tukevat muita oppiaineita työllistymisen näkökulmasta. Lisäksi työtehtävien ja tehtyjen sekä suunniteltujen opintojen suhteesta voi keskustella asiantuntijan kanssa. Tällaisia asiantuntijoita ovat oppiaineen opintoneuvoja tai omaopettaja, tiedekunnan koulutuspäällikkö ja opiskelu- ja uraohjauspalveluiden henkilökunta.

Humanistien erilaisesta sijoittumisesta työelämään kuulee myös osallistumalla Humanistisen Killan järjestämään Työllistymispäivään, joka pyritään järjestämään joka kevät. Humanistisen alan tutkinto kannattaa suunnitella realistiseksi ja järkeväksi kokonaisuudeksi niin, että esimerkiksi sivuaineet suuntaavat sitä haluttuihin ammattikuviin.

Työllistymisessä harrastuneisuus, persoonallisuus sekä opiskeluaikana hankitut verkostot vaikkapa harjoittelun tai harrastusten kautta voivat nousta tärkeään asemaan. Työelämään sijoittumisessa ja rekrytoinnissa painotetaan koulutuksen ohella myös henkilökohtaisia valmiuksia sekä varsinaisen opiskelun ulkopuolella  hankittuja taitoja ja kokemuksia. 

Kunnat ovat humanistien suurin työllistäjä, koska yli puolet humanistisen tiedekunnan opiskelijoista valmistuu opettajiksi. Muita työllistäviä tahoja ovat yksityinen sektori, valtio ja erilaiset (tutkimus)projektit. Suuri osa valmistuneista työllistyy Pohjois- Pohjanmaan alueelle.

Opiskelu- ja uraohjaus

Oulun yliopiston opiskelu- ja uraohjaus tarjoaa opiskelijoille ohjausta ja koulutusta, opintojen ja oman tulevaisuuden suunnittelussa sekä työnhakuun liittyvissä asioissa. Opiskelu- ja uraohjauksesta saa tietoa erilaisista työtehtävistä, palkkauksesta sekä valmistuneiden sijoittumisesta työelämään. Lisätietoa löydät opiskelijoiden hyvinvointi- ja ohjauspalveluiden omilta sivuilta.

Oulun yliopisto seuraa sännöllisesti valmistuneiden työuria ja sijoittumista työelämään, alla on yhteenveto vuonna 2005 valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään koulutuksen toimivuudesta. Uraseurantakysely toteutettiin marraskuussa 2010. Kysely lähetettiin jokaiselle Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2005 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle.

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2005 valmistuneiden tilanne syksyllä 2010

 

Viimeksi päivitetty: 10.10.2018