University of Oulu, 2016

Pro gradu -tutkielman ja kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Tutkielmien arvioinnissa käytetään numeerista asteikkoa 0 - 5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Arvioinnissa käytetään arviointimatriisia, joka aukeaa tästä linkistä.

Viimeksi päivitetty: 10.10.2018