University of Oulu, 2016

Laturi-järjestelmä

Opiskelijan ohje pro gradu -tutkielman lataamiseksi Laturiin

 1. Kun työ on valmis, ohjaaja antaa opiskelijalle luvan syöttää gradun Laturi‐järjestelmään.
 2. Ohjaaja lähettää tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin seuraavat tiedot Oodi‐kirjausta varten: opiskelijan, gradun, ohjaajan ja tarkastajien nimet, pääaine. Tiedot kirjataan Oodiin. On suositeltavaa, että ainakaan toinen tarkastajista ei ole osallistunut työn ohjaukseen.
 3. Laturi‐järjestelmä hakee pohjatiedot Oodista. Tiedot päivittyvät Laturiin ma-pe klo 8-18 kahden tunnin välein, muulloin yli yön ajossa. Laturi lähettää viestin opiskelijalle, kun tiedot ensimmäistä kertaa siirtyvät Laturiin.
 4. Opiskelija syöttää valmiin gradunsa Laturi‐järjestelmään (http://laturi.oulu.fi/). Työn tulee olla PDF/A tiedostomuodossa. (Ks. https://muuntaja.oulu.fi/). Samalla hän syöttää Laturiin työn tiivistelmän.

HUOM. Tiivistelmä tehdään samalla kielellä, jolla gradu on kirjoitettu ja se liitetään ”tiivistelmä (ensisijainen)” -kenttään. Jos gradun kieli ei ole suomi, ”tiivistelmä (toissijainen)” -kenttään liitetään suomenkielinen tiivistelmäteksti.

 1. Tarkastajat hakevat tutkielman Laturista arviointia varten.
 2. Tarkastajilla on kuukausi aikaa lausunnon tekemiseen. Tarkastajat tekevät kirjallisen lausunnon ja palauttavat sen allekirjoitettuna koulutuksen lähipalveluihin.
 3. Koulutusdekaani hyväksyy gradun. Kypsyysnäytteenä hyväksytään tiivistelmä.
 4. Opiskelija saa tiedon työn hyväksymisestä ja arvosanasta WebOodista hyväksymisen jälkeen.
 5. Koulutuksen lähipalvelut lähettää tarkastajien lausunnon opiskelijalle sähköpostilla Oodissa olevalla osoitteella.

Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Ks. www.oulu.fi/yliopisto/hallinto/tutkintolautakunta.

Hyväksymisen jälkeen työ siirtyy järjestelmästä yliopiston arkistoon sekä saataville Jultika-työasemilta kirjaston tiloissa. Mikäli opiskelija on antanut luvan, työ tulee saataville myös avoimeen Jultika-julkaisuarkistoon.

Opiskelijan ohje kandidaatintutkielman lataamiseksi Laturiin

 1. Kun työ on valmis, ohjaaja antaa opiskelijalle luvan syöttää kandidaatintutkielman Laturi‐järjestelmään.
 2. Ohjaaja lähettää tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin seuraavat tiedot Oodi‐kirjausta varten: opiskelijan nimi, tutkielman nimi, tarkastajan nimi, pääaine. Tiedot kirjataan Oodiin.
 3. Laturi‐järjestelmä hakee pohjatiedot Oodista. Tiedot päivittyvät Laturiin ma-pe klo 8-18 kahden tunnin välein, muulloin yli yön ajossa. Laturi lähettää viestin opiskelijalle, kun tiedot ensimmäistä kertaa siirtyvät Laturiin.
 4. Opiskelija syöttää valmiin kandidaatintuekielmansa Laturi‐järjestelmään (http://laturi.oulu.fi/). Työn tulee olla PDF/A tiedostomuodossa. (Ks. https://muuntaja.oulu.fi/).
 5. Tarkastaja hakee tutkielman Laturista arviointia varten.
 6. Tarkastaja toimittaa opiskelijalle kopion tutkielman arviointilomakkeesta.
 7. Tarkastaja toimittaa alkuperäisen arviointilomakkeen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin.
 8. Opiskelija saa tiedon työn hyväksymisestä ja arvosanasta WebOodista hyväksymisen jälkeen.
 9. Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Ks. www.oulu.fi/yliopisto/hallinto/tutkintolautakunta.

Hyväksymisen jälkeen työ siirtyy järjestelmästä yliopiston arkistoon sekä saataville Jultika-työasemilta kirjaston tiloissa. Mikäli opiskelija on antanut luvan, työ tulee saataville myös avoimeen Jultika-julkaisuarkistoon.

Viimeksi päivitetty: 10.10.2018