University of Oulu, 2017

Aineenopettajan koulutus

Aineenopettajan koulutus voi sisältyä tutkintoihin silloin, kun opiskelijan pääaineena on suomen kieli, kirjallisuus, saamen kieli, englantilainen filologia, germaaninen filologia, ruotsin kieli, historia-aine.

Vuonna 2019 aloittavien opiskelijoiden opettajankoulutukseen valittavien kiintiöt

  • äidinkieli ja kirjallisuus: 16
  • historia-aineet: 10
  • englannin kieli: 18
  • saksan kieli: 6
  • ruotsin kieli: 10
  • saamen kieli: 2

Valinta tehdään toisen opiskeluvuoden aikana pääaineen opintomenestyksen ja opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskokeeseen voi osallistua kaksi kertaa: ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella ja/tai toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella. Opettajankoulutukseen valitut suorittavat opettajan pedagogiset opinnot kolmannen opiskeluvuoden keväällä ja neljännen opiskeluvuoden syksyllä.

Aineenopettajankoulutuksen valinnasta ja opettajan pedagogisista opinnoista kerrotaan uusille opiskelijoille tarkemmin opintojen alkuvaiheessa.

Viimeksi päivitetty: 5.12.2018