HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUSSTRATEGIA

Tutkimuksen painoalueet

Humanistisen tiedekunnan keskeinen tehtävä on edistää kansainvälisesti korkealaatuista ja uudistumiskykyistä tutkimusta, tutkimukseen perustuvaa koulutusta sekä humanistisen tutkimustiedon ja asiantuntemuksen ulottamista yhteiskunnan käyttöön osana monitieteisiä, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusohjelmia.

Oulun yliopiston strategisista painopistealueista humanistisen tiedekunnan tutkimus liittyy erityisesti kärkeen Understanding humans in change. Luontevia yhteyksiä löytyy myös seuraaviin: Molecular and environmental basis of life-long health, Digital solutions in sensing and interactions ja Earth and near-space system and environmental change.

Humanistisessa tiedekunnassa tehtävää tutkimusta yhdistää neljä pääteemaa:

  1. Kulttuurinen muutos, ihmisten välinen vuorovaikutus ja toimijuus. Eri humanistisilla tieteenaloilla tutkitaan kulttuurisia ilmiöitä ihmisyhteisöissä, usein pitkällä aikavälillä. Ihmisten välistä vuorovaikutusta tutkitaan yksilötasolla ja ryhmätasolla. Ihmisen toimijuuteen ja sitä kautta vuorovaikutukseen liittyy identiteetin käsite, jota tutkitaan mm. käytetyn kielen/kielten ja menneisyyden kautta.
  2. Pohjoiset kulttuurit. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus tarkastelee globaaleja kulttuuriprosesseja ja -ilmiöitä erityisesti Pohjois- ja Koillis-Euroopan näkökulmasta. Tähän liittyy myös Giellagas-instituutissa tehtävä saamelaisyhteisöihin kohdistuva tutkimus.
  3. Ihminen, hyvinvointi ja ympäristö. Tutkitaan ihmisen ympäristösuhdetta, erityisesti pohjoissuomalaisessa kontekstissa.
  4. Oppiminen, kielellinen kehitys ja sen häiriöt. Oppimisen tutkimus liittyy humanistisissa tutkimuksissa erityisesti kielelliseen ja kielten oppimiseen eri-ikäisenä, eri tilanteissa ja ympäristöissä. Suuri osa tiedekunnan yksikköjen tutkimuksesta liittyy opettajankoulutukseen. Tutkimusperustainen aineenopettajakoulutus on tiedekunnan keskeinen kehittämiskohde.
Liitteet: 

Viimeksi päivitetty: 23.11.2016