University of Oulu, 2016

Lakkautetut tutkinto-ohjelmat

Oulun yliopiston koulutustarjontaa uudistetaan. Oulun yliopistossa on useita rinnakkaisia tutkinto-ohjelmia, joissa ei käytännössä ole toimintaa ja joissa ei ole ollut opiskelijavalintaa. 

Rinnakkaiset tutkinto-ohjelmat yh­distämällä selkeytetään koulutustarjontaa ja vähennetään tut­kinto-ohjelmien määrää.

Opiskelijalla, joka yliopiston hallituksen päätöksen (16.12.2014, § 4) voimaan tullessa on ollut opiskelijana lakkautettavassa tutkinto-ohjelmassa, on oikeus siirtyä opiskelemaan päätöksessä mainittuun vastaavaan, rinnakkaiseen tutkinto-ohjelmaan. Opiskelijat siirretään siis lakkautetusta koulutusohjelmasta uuteen tutkinto-ohjelmaan, joka on nimeltään sama kuin opiskelijan nykyinen pääaine.

Opiskelijalle hyväksiluetaan täysimääräisesti kaikki aikaisemmassa tutkinto-ohjelmassa suoritetut opinnot.

Opiskelijoihin otetaan mahdollisuuksien mukaan yhteyttä, selvitetään opintojen nykytila ja laaditaan tarvittaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Opiskelija voi myös itse ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen study.humanities@oulu.fi.

 

Lakkautettu tutkinto-ohjelma, pääaine Tutkinto-ohjelma, johon opiskelija siirretään
Historian koulutusohjelma, aate- ja oppihistoria

aate- ja oppihistoria

Historian koulutusohjelma, Suomen ja Skandinavian historia historia
Historian koulutusohjelma, yleinen historia historia
Kansainvälisen yritysviestinnän koulutusohjelma, englantilainen filologia englantilainen filologia
Kansainvälisen yritysviestinnän koulutusohjelma, germaaninen filologia germaaninen filologia
Kansainvälisen yritysviestinnän koulutusohjelma, pohjoismainen filologia pohjoismainen filologia
Kansainvälisen yritysviestinnän maisteriohjelma, englantilainen filologia englantilainen filologia
Kansainvälisen yritysviestinnän maisteriohjelma, germaaninen filologia germaaninen filologia
Kansainvälisen yritysviestinnän maisteriohjelma, pohjoismainen filologia pohjoismainen filologia
Kulttuurin tutkimuksen koulutusohjelma, aate- ja oppihistoria aate- ja oppihistoria
Kulttuurin tutkimuksen koulutusohjelma, kirjallisuus kirjallisuus
Kulttuurin tutkimuksen koulutusohjelma, kulttuuriantropologia kulttuuriantropologia
Saamen kieli ja saamelaiskulttuuri saamen kieli
Suomen kielen ja sen sukukielten koulutusohjelma, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri saamen kieli
Suomen kielen ja sen sukukielten koulutusohjelma, suomen kieli suomen kieli
Vieraiden kielten koulutusohjelma, englantilainen filologia englantilainen filologia
Vieraiden kielten koulutusohjelma, germaaninen filologia germaaninen filologia
Vieraiden kielten koulutusohjelma, pohjoismainen filologia pohjoismainen filologia

 

 

Viimeksi päivitetty: 10.10.2018