University of Oulu, 2016

Jatko-opinnot

Humanistisessa tiedekunnassa jatko-opintoja voi suorittaa kaikissa pääaineissa: aate- ja oppihistoria, arkeologia, englantilainen filologia, germaaninen filologia, historia (Suomen ja Skandinavian historia, yleinen historia), informaatiotutkimus (viestintätieteiden ala), kirjallisuus, kulttuuriantropologia, logopedia, pohjoismainen filologia, saamelainen kulttuuri, saamen kieli ja suomen kieli.

Ensisijainen jatkotutkinto on filosofian tohtori (FT). Tutkinnon keskeinen osa on väitöskirja, jota puolustetaan julkisessa väitöstilaisuudessa. Tutkintoon kuuluu myös 20 opintopisteen verran muita opintoja. Filosofian lisensiaatin (FL) tutkinto on vapaaehtoinen.

Ennen jatko-opiskelijaksi hakeutumista on tärkeää keskustella pääaineen professorin kanssa tutkimusaiheesta ja siitä, onko suunniteltu tutkimusaihe sellainen, josta oppiaineessa löytyy riittävästi asiantuntemusta.

Joskus oikea tutkimusympäristö (tai vaikkapa toinen ohjaaja väitöskirjatyölle) löytyy lähiaineesta tai -tiedekunnasta, mutta toivotun tutkimusaiheen huippuosaaminen saattaa olla toisessa yliopistossa Suomessa tai muualla.

Tutkijakoulu UniOGS

Eudaimonia - Ihmistieteiden tutkimuskeskus

Viimeksi päivitetty: 10.10.2018