University of Oulu, 2016

Tiedekunnan rakenne

Tutkimusyksiköt ja johtajat sekä oppiaineiden lähiesimiehet

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikkö

Professori Kari Alenius 

 • Arkeologia, professori Vesa-Pekka Herva
 • Historia, professori Kari Alenius 
            Antiikin kielet ja kulttuuri
            Taidehistoria          
 • Informaatiotutkimus ja viestintä, yliopistonlehtori Terttu Kortelainen
            Tiedeviestintä
 • Kulttuuriantropologia, professori Hannu I. Heikkinen
 • Tieteiden ja aatteiden historia, professori Jouni-Matti Kuukkanen
            Filosofia

Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö

Professori Jari Sivonen

 • Englannin kieli, professori Tiina Keisanen
 • Kirjallisuus ja elokuvatutkimus, professori Kuisma Korhonen
 • Ruotsin kieli, professori Paula Rossi
             Ranskan kieli
 • Saksan kieli ja kulttuuri, professori Paula Rossi (talous: professori Sandra Reimann)
 • Suomen kieli, professori Jari Sivonen
            Suomi toisena ja vieraana kielenä
            Yleinen kielitiede         

Logopedian tutkimusyksikkö

Professori Sari Kunnari

 • Logopedia

Giellagas-instituutti

Yliopistonlehtori Anni-Siiri Länsman

 • Saamen kielet ja kulttuuri
   

Sivuaineiden vastuuhenkilöt
 

Viimeksi päivitetty: 3.5.2021