University of Oulu, 2016

Tiedekunnan rakenne

Tutkimusyksiköt ja -johtajat


Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikkö - Kari Alenius, 1.9.2019 - 30.4.2020 Petteri Pietikäinen

- Arkeologia, Vesa-Pekka Herva
- Historia (antiikin kielet ja kulttuuri, taidehistoria), Kari Alenius vv. 1.9.2019 - 30.4.2020 professorin sijaisena
   Seija Jalagin, lähiesimiehenä Tiina S. Kinnunen
- Informaatiotutkimus ja viestintä, Terttu Kortelainen
- Kulttuuriantropologia, Hannu I. Heikkinen vv. 1.8.2019 - 31.12.2019 Taina Kinnunen
- Tieteiden ja aatteiden historia (filosofia), Petteri Pietikäinen
 

Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö - Jari Sivonen
- Englantilainen filologia, Pentti Haddington
- Germaaninen filologia, Paula Rossi (talous: Sandra Reiman)
- Kirjallisuus ja elokuvatutkimus, Kuisma Korhonen
- Ruotsin kieli (ranska), Paula Rossi
- Suomen kieli (suomi toisena ja vieraana kielenä, kielitiede), Jari Sivonen

 

Logopedian tutkimusyksikkö - Sari Kunnari
- Logopedia (fonetiikka)
 

Giellagas instituutti - Anni-Siiri Länsman
- Saamen kielet ja kulttuuri

Viimeksi päivitetty: 27.8.2019