University of Oulu, 2016

Tiedekunnan rakenne

Tutkimusyksiköt ja -johtajat


Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikkö - professori Kari Alenius, 1.9.2019 - 30.4.2020 professori Petteri Pietikäinen
- Arkeologia, professori Vesa-Pekka Herva
- Historia (antiikin kielet ja kulttuuri, taidehistoria),  professori Kari Alenius vv. 1.9.2019 - 30.4.2020,
   professorin sijaisena vt. professori Seija Jalagin, lähiesimiehenä  professori Matti Enbuske
- Informaatiotutkimus ja viestintä, vt. professori Terttu Kortelainen
- Kulttuuriantropologia, professori Hannu I. Heikkinen
- Tieteiden ja aatteiden historia (filosofia), professori Petteri Pietikäinen
 

Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö - professori Jari Sivonen
- Englantilainen filologia, professori Pentti Haddington
- Germaaninen filologia, professori Paula Rossi (talous: professori Sandra Reimann)
- Kirjallisuus ja elokuvatutkimus, professori Kuisma Korhonen
- Ruotsin kieli (ranska), professori Paula Rossi
- Suomen kieli (suomi toisena ja vieraana kielenä, kielitiede), professori Jari Sivonen

 

Logopedian tutkimusyksikkö - professori Sari Kunnari
- Logopedia
 

Giellagas instituutti - yliopistonlehtori Anni-Siiri Länsman
- Saamen kielet ja kulttuuri

 

Viimeksi päivitetty: 2.4.2020