Tutkinto-ohjelmien siirtymäsäännökset ennen vuotta 2017 opintonsa aloittaneille opiskelijoille

Humanistisessa tiedekunnassa siirrytään vuoden 2017 alusta uuteen tutkintorakenteeseen. Tiedekunnassa on tuolloin kolme tutkinto-ohjelmaa: historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden, kielten ja kirjallisuuden sekä logopedian tutkinto-ohjelma. Opintonsa ennen vuotta 2017 aloittaneilta opiskelijoilta tämä ei edellytä toimia, vaan he voivat jatkaa opintonsa loppuun voimassa olevien ja päivitettyjen HOPSiensa mukaan. Joissain oppiaineissa on muutoksia kurssitarjonnassa, ja niistä kannattaa keskustella omaopettajan kanssa.

Itse tutkintorakenne ei ole muuttumassa, vaan se koostuu edelleen pää- ja sivuaineiden opinnoista. Uusissa tutkinto-ohjelmissa on kuitenkin aiempaa enemmän yhteisiä opintoja, joista voi koostaa myös sivuainekokonaisuuksia. Lisäksi on mahdollista suorittaa 25 op:n kokonaisuus työelämäopintoja. Myös nämä uudet opintojaksot ovat vapaasti ennen vuotta 2017 aloittaneiden valittavissa.

Pääaineet edustuvat uusissa tutkinto-ohjelmissa seuraavasti:

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma (HIKUVIE)

 • aate- ja oppihistoria
 • historia
 • arkeologia
 • kulttuuriantropologia
 • saamelainen kulttuuri
 • informaatiotutkimus

 Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma (KIEKI)

 • englantilainen filologia
 • germaaninen filologia
 • ruotsin kieli
 • suomen kieli
 • saamen kieli
 • kirjallisuus

Logopedian tutkinto-ohjelma (LOGO)

 • logopedia

Jokaisella tutkinto-ohjelmalla (TO) on vastuuhenkilö (TOV), ja jokaisessa ohjelmassa toimii tutkinto-ohjelmatoimikunta (TOT), jossa on myös opiskelijaedustus. Entisiä oppiainetoimikuntia ei enää ole. Opiskelijademokratian toteutumisen kannalta tärkeitä ovat palautepäivät, joita järjestetään kaikissa pääaineissa yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa.

Tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöt ovat seuraavat:

 • HIKUVIE, Ritva Kylli, (1.8.2017 – 31.8.2018 Matti Enbuske)
 • KIEKI, Satu Selkälä
 • LOGO, Taina Välimaa

 

Viimeksi päivitetty: 13.6.2017