Merkittävä ERC-rahoitus poron domestikaation tutkimukseen

Akatemiatutkija Anna-Kaisa Salmi Oulun yliopistosta on saanut Euroopan tutkimusneuvostolta (European Research Council, ERC) merkittävän rahoituksen eläinten domestikaation tutkimukseen. Viisivuotinen ERC Starting Grant -rahoitus on 1,49 miljoonaa euroa.

Salmen tutkimuksessa etsitään uusia metodeja eläinten domestikaation eli kotieläimeksi kesyttämisen tutkimukseen, ja kyseisessä tutkimuksessa esimerkkinä käytetään poron domestikaatiota. Rahoituskausi alkaa vuoden 2018 alussa.

Anna-Kaisa Salmi on arkeologi, jonka erikoisalaa on ihmisten ja eläinten välisten suhteiden arkeologinen tutkimus. Salmi on erikoistunut eläinosteologiaan ja erityisesti historiallisen ajan ja pohjoisten alueiden arkeologiaan.

Salmen ERC-hankkeen tavoitteena on löytää uusia menetelmiä poron domestikaation tutkimukseen. ”Tutkimukseen ei ole olemassa tarpeeksi hyviä menetelmiä, ja hankkeessa tähän tarpeeseen pyritään nyt vastaamaan. Poro on siitä erikoinen eläin, että ne merkit, joita nykyisin käytetään muiden eläinten domestikaation tutkimuksessa, eivät toimi porolla, koska se elää vapaana ja ihminen puuttuu sen elämään niin vähän”, Salmi kertoo.

Hankkeessa on alustavasti kehitetty menetelmiä, joilla voidaan arkeologisesta luuaineistosta tunnistaa vetoeläinten käyttöä ja ruokintaa. Tutkimusaineistona Salmella on arkeologisista kohteista löytyneitä eläinluuaineistoja, joihin uusia metodeja sovelletaan.

Salmen mukaan poron domestikaatio voi toimia mallina muiden lajien domestikaation varhaisvaiheille. Hankkeessa kehitettyjä menetelmiä voidaan käyttää domestikaation tunnistamiseen sen varhaisvaiheissa myös muilla eläinlajeilla. Tällainen siirrettävä metodologia on tutkijan mukaan arvokasta, ja vaikutti merkittävästi myös rahoituksen saamiseen. Osa menetelmistä on täysin uusia.

Hankkeessa on tarkoituksena ymmärtää laajasti myös sitä, mitä ihmiset ajattelevat eläimistä.  ”Hanke keskittyy ihmisen ja eläimen vuorovaikutukseen eli siihen, että ihminen ja eläin ovat tasaveroisia eikä ihminen asetu eläimen yläpuolelle hallitsemaan sitä.”

Anna-Kaisa Salmi on tutkinut arktista domestikaatiota Oulun yliopistossa ja ERC-projektissa Aberdeenin yliopistossa Skotlannissa vuosina 2014–2016. Salmella on parhaillaan meneillään myös Suomen Akatemian tutkimushanke Human-Environmental Relationships in the Colonial Contact (2016–2021).

Saadulla ERC-rahoituksella Salmi perustaa viisihenkisen tutkimusryhmän, jossa tarvitaan osaamista useilta eri aloilta, kuten osteologiasta, stabiilista isotooppianalyysistä ja genetiikasta.

Rahoituksen myönsi Euroopan Unionin ohjelma, jolla kannustetaan tutkijoita, joilla on vakuuttavaa näyttöä siitä, että he pystyvät viemään läpi rohkeita avauksia omalla tieteenalallaan. ERC Starting Grant on tarkoitettu uran alkuvaiheessa oleville tutkijoille.

Viimeksi päivitetty: 20.10.2017