Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikkö

Tutkimus kohdistuu ihmisyhteisöjen viestinnällisen, kulttuurisen ja historiallisen kehityksen analysoimiseen eri
elämänalat huomioivasta perspektiivistä. Tutkimus on monitieteistä ja yhdistää eri alojen vahvuuksia
mutta kohdentuu yksikön peruskokoonpanon mukaisesti historiaan, tieteiden ja aatteiden historiaanarkeologiaan, kulttuuriantropologiaan sekä informaatio- ja viestintätutkimukseen. Tutkimuksen painoaloja ovat terveys ja ympäristö, erityisesti Pohjois-Euroopan kontekstissa.