Opettajankoulutuksen kehittämiseen 1,2 miljoonan euron rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yhteensä 1,2 miljoonaa euroa hankerahoitusta Oulun yliopistolle opettajankoulutuksen kehittämiseen. Rahoitus suunnataan kahdelle hankkeelle: saamen kielen ja saamenkielisten opettajien koulutukseen sekä varhaiskasvatukseen.

KETTERÄ KORKEAKOULU – Uusia ja vaikuttavampia malleja saamen kielen ja saamenkielisten opettajien koulutukseen -hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa jo kelpoisille opettajille saamen kielten opiskelu ja saamenkielinen opetustyö sekä mahdollistaa saamenkielistä opetusta hoitaville epäpäteville henkilöille aineenopettajan kelpoisuuden hankkiminen. Hanke sai 750 000 euron rahoituksen.

Varhaiskasvatuksen ASKEL-hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta yliopisto-koulutuksessa. Hanke sai 450 000 euron rahoituksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin yhteensä 12 miljoonaa euroa. Erityisavustusten tavoitteena on Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistäminen. Avustusta myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluville yliopistoille ja ammattikorkeakouluille, joilla on opettajankoulutustehtävä.

OKM:n tiedote:

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/%20korkeakoulujen-opettajankoulutuksen-kehittamishankke-2

Viimeksi päivitetty: 18.6.2018