Yhteiskuntaoppi

 

Yhteiskuntaoppi on kouluissa opetettava aine. Yleensä se liittyy ns. toisena opetettavana aineena useimmiten historian opettajan virkoihin. Opinnot on tarkoitettu historia-aineiden pääaineopiskelijoille, jotka ovat tulleet valituiksi aineenopettajakoulutukseen.

Historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajan opintoihin sisältyvä yhteiskuntaopin paketti uudistuu syksystä 2018 lähtien. Opinnot voi koostaa aiempaa laajemmalta kurssitarjottimelta. Valikoimaan on lisätty mm. viestinnän ja humanististen ympäristöopintojen kursseja. Uusi kurssivalikoima vastaa yhteiskuntaopin opetuksen muuttuviin tarpeisiin. Valtio-opin sijaan aineenopettajaksi opiskelevat voivat jatkossa suorittaa Lapin yliopiston tarjoaman politiikkatieteiden perusopintokokonaisuuden.

Aineenopettajakoulutukseen valitun historian tai tieteiden ja aatteiden historian opiskelijan tulee suorittaa hteiskuntaopin opettajan pätevyyteen seuraavat yhteiskunnallisten aineiden opinnot, yhteensä 60 op:

1. 1-2 perusopinnot seuraavista (suositus: 2)

2. 700740P Lakitiedon kurssi 5 op (pakollinen)

3. Muut opinnot 5 op tai 30 op (riippuen kohdan 1. valinnasta):

Alla olevalta listalta tulee valita joko yksi tai kuusi opintojaksoa.

Filosofia:

  • 700600P Johdatus filosofiaan 700600P, 5 op
  • 700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 700618P, 5 op
  • 700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa, 5 op

Humanistiset ympäristöopinnot:

  • 687813P Energia ja ympäristö, 5 op

Saamelainen kulttuuri:

  • 683374P Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet, 5 op
  • 683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt, 5 op

Viestintä:

  • 695100P Johdatus viestintään, 5 op

Nais- ja sukupuolentutkimus:

  • 417138P Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet, 5 op

Sosiologia:

  • 1-2 aineopintotojaksoa (5-10 op), jos opiskelija on suorittanut sosiologian perusopinnot

Jos opiskelija suorittaa yllä lueteltuja valinnaisia opintojaksoja yhteiskuntaoppia varten, hän ei voi enää käyttää samaa jaksoa ko. oppiaineen perus- tai aineopintokokonaisuuteen. Tällöin opiskelijan tulee sopia korvaava opintojakso oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

 

Viimeksi päivitetty: 27.6.2019