University of Oulu, 2016

Tutkinto-ohjelmatoimikunnat

Tiedekunnassa on kolme tutkinto-ohjelmaa ja jokaisella on oma tutkinto-ohjelmatoimikunta.

Tutkinto-ohjelman suunnittelusta, toteutuksesta ja laadunhallinnasta vastaa koulutusdekaanin nimeämä tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö. Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö toimii tutkinto-ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana.

Historia-, kulttuuri- ja viestintä-tieteen tutkinto-ohjelma-
toimikunta

Kielten ja kirjallisuuden
tutkinto-ohjelmatoimikunta

Logopedian tutkinto-
ohjelmatoimikunta

Matti Enbuske, yliopistonlehtori,(historiatieteet)

Satu Selkälä, lehtori
(germaaninen filologia)

Taina Välimaa, yliopistonlehtori

 

Viimeksi päivitetty: 26.3.2020