University of Oulu, 2016

Tutkinto-ohjelmat

Humanistisen tiedekunnan pääaineet on jaettu kolmeen tutkinto-ohjelmaan:

  1. historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma
  2. kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma
  3. logopedian tutkinto-ohjelma
     

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE) pääaineet:

Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman (KIEKI) pääaineet:

Logopedian tutkinto-ohjelma (LOGO):

Tiedekunnassa on myös kaksivuotinen tiedeviestinnän maisteriohjelma (TIEMA), joka kuuluu historia-, kulttuuri- ja viestintätieteisiin.   

Pääaineiden lisäksi tiedekunnassa on n. 20 sivuainetta, joissa voi suorittaa vähintään perusopinnot, joissakin myös aineopinnot ja syventävät opinnot.

Pääaineopintojen tutkintorakenteet 2017-2018

Pääaineopintojen tutkintorakenteet 2018-2019

Viimeksi päivitetty: 10.10.2018