University of Oulu, 2016

Tutkinto-ohjelmat

Humanistisen tiedekunnan pääaineet on jaettu kolmeen tutkinto-ohjelmaan:

  1. historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma
  2. kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma
  3. logopedian tutkinto-ohjelma
     

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE) pääaineet:

Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman (KIEKI) pääaineet:

Logopedian tutkinto-ohjelma (LOGO):

Tiedekunnassa on myös mahdollista suorittaa kaksivuotiset tiedeviestinnän maisteriopinnot (TIEMA), joka kuuluu historia-, kulttuuri- ja viestintätieteisiin.   

Pääaineiden lisäksi tiedekunnassa on n. 20 sivuainetta, joissa voi suorittaa vähintään perusopinnot, joissakin myös aineopinnot ja syventävät opinnot.

Pääaineopintojen tutkintorakenteet 2018-2019

Pääaineopintojen tutkintorakenteet 2019-2020

Viimeksi päivitetty: 19.2.2019