University of Oulu, 2016

Siirtohaku

1. Yleinen hakukelpoisuus

2. Hakeminen

3. Valintaperusteet

4. Tulosten julkistaminen

5. Opiskelupaikan vastaanottaminen

6. Humanistisen tiedekunnan siirtohaun pääainekohtaiset aloituspaikkakiintiöt vuoden 2018 valinnassa

 

1. Yleinen hakukelpoisuus

SIIRTOHAUN KOHDERYHMÄ: Toisista korkeakouluista tai Oulun yliopiston muista tiedekunnista tulevat opiskelijat

Jos olet aloittanut opinnot tutkintoon johtavassa koulutuksessa suomalaisessa yliopistossa ja haluaisit vaihtaa opiskelupaikkasi toiseen, voit hakea siirtohaussa opiskelupaikan vaihtoa.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä tutkinnosta toiseen.

Hae siirtohaussa, jos

 • sinulla on kandidaattiopinnot kesken ja haluat vaihtaa saman tai läheisen alan opintoihin toiseen yliopistoon tai
 • haluat vaihtaa opiskeluoikeutesi läheisen alan opintoihin Oulun yliopistossa niin, että tavoitetutkintosi vaihtuu.

Jos olet humanistisen tiedekunnan pääaineopiskelija, hae pääaineen/tutkinto-ohjelman vaihtoa tiedekunnan kautta.

Jos olet jo suorittanut kandidaatin tutkinnon, hae suoraan maisterikoulutukseen maisterihaussa.

Siirtohakua ei ole

 • pääaineen tai suuntautumisen valinta, vaikka siihen liittyisi jonkinlaista karsintaa tai valintaprosessi
 • maisterivaiheen koulutukseen hakeutuminen.

2. Hakeminen

Oulun yliopistoon haetaan valtakunnallisessa Opintopolku -palvelussa, osoitteessa www.opintopolku.fi.
Siirtohaun hakuaika syksyllä 2019 alkaviin opintoihin on 2.-16.5.2019 (klo 15.00).

Hakijan tulee liittää Opintopolun hakemukseen virallinen opintosuoritusote, josta käy ilmi, että hän on suorittanut siirtohaun perusteena olevat opinnot. Muita liitteitä voi toimittaa oman harkinnan mukaan.

Jos vaadittuja liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakijaa ei voida ottaa huomioon opiskelijavalinnoissa.

3. Valintaperusteet

Hakijalta edellytetään kandidaatin tutkinnonsuoritusoikeuden lisäksi, että hän on suorittanut haettavasta pääaineesta vähintään perusopinnot tai vastaavat opinnot. Opintokokonaisuuden tulee olla suoritettuna ja arvosteltuna hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelijat valitaan aiemman opintomenestyksen sekä opintojen määrän ja vastaavuuden perusteella. Kandidaatintutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat maisteriohjelmavalinnassa.

Hakemukset pisteytetään seuraavasti (tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia):

Kun hakija on suorittanut haettavasta pääaineesta

 • * perusopinnot: 5 p
 • perus- ja aineopinnot: 10 p

* Haettavan pääaineen perusopinnoista saa pisteitä opintokokonaisuuden loppuarvosanan mukaan seuraavasti:

 • välttävä (1): 1 p
 • tyydyttävä (2): 2 p
 • hyvä (3) tai hyvät tiedot: 3 p
 • kiitettävä (4): 4 p
 • erinomainen (5) tai erinomaiset tiedot: 5 p

Haettavan pääaineen aineopinnoista saa pisteitä opintokokonaisuuden loppuarvosanan mukaan seuraavasti:

 • välttävä (1): 1 p
 • tyydyttävä (2): 2 p
 • hyvä (3) tai hyvät tiedot: 3 p
 • kiitettävä (4): 4 p
 • erinomainen (5) tai erinomaiset tiedot: 5 p

* Muita tutkintoon kuuluvia opintoja suoritettu vähintään 20 op: 2 p

Pääaine-, metodi- tai kieli- ja viestintäopintoja ei edellytetä täydennettäväksi: 2 p

Ollakseen mukana valinnassa, hakijan on saatava opintomenestyksestä ja opintojen määrästä yhteensä vähintään 10 pistettä. Maksimipistemäärä suoritetuista opinnoista on 24 pistettä.

4. Tulosten julkistaminen

Hakijat voivat tarkastella omien valintojen etenemistä kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Tulokset julkistetaan Opintopolussa 28.6.2019 mennessä.

5. Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 8.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Valituksi tulleen ja paikan vastaanottaneen hakijan on ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain, jos suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten vapaaehtoista asepalvelua, on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai ei voi sairauden tai vamman vuoksi aloittaa opintoja ja on siis poissa lukukauden tai lukuvuoden.

Aikaisempi opiskeluoikeus päättyy

Kun hakija ottaa uuden opiskelupaikan vastaan siirtohaun jälkeen, aikaisempi opiskeluoikeus päättyy. Opintojen suoritusaika ei pitene. Uuden tutkinnon tavoitteellisesta opiskeluajasta vähennetään se aika, jonka on jo käytetty aloitetun tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakija on saanut opiskeluoikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon ja siirtyy kesken alemman tutkinnon, myös ylemmän tutkinnon opiskeluoikeus siirtyy vastaavasti.

6. Humanistisen tiedekunnan siirtohaun pääainekohtaiset aloituspaikkakiintiöt vuoden 2019 valinnassa:

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma

 • tieteiden ja aatteiden historia (ent. aate- ja oppihistoria) 1
 • arkeologia 1
 • historia 1
 • informaatiotutkimus 1
 • kulttuuriantropologia 1

Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma

 • englantilainen filologia 2
 • germaaninen filologia 1
 • kirjallisuus 1
 • ruotsin kieli 1
 • suomen kieli 1

Viimeksi päivitetty: 10.10.2018