University of Oulu, 2016

Sivuaineet

Humanistisessa tiedekunnassa opiskelijat voivat rakentaa oman tutkintonsa varsin vapaasti, joten sivuaineiden merkitys tutkinnoissa on huomattava. Kandidaatintutkinnossa sivuaineiden osuus on lähes 60 % ja maisterintutkinnossakin noin kolmannes. Opiskelija paneutuu sivuaineiden valintaan tehdessään henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa eli HOPSia.

Tiedekunta järjestää vuosittain informaatiotilaisuuden sivuainevalinnoista ja Humanistinen kilta organisoi keväisin Humanistien työllistymispäivät, joissa kerrotaan sivuainevalintojen vaikutuksesta työllistymiseen.

Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa opiskeltavissa olevat sivuaineet löydät vasemmassa sivupalkissa olevasta listasta. Myös WebOodin opinto-oppaassa esitellään kaikki humanistisen tiedekunnan sivuaineet. Siellä kunkin oppiaineen kohdalla kerrotaan sivuaineopiskelusta ja oppiaineen soveltumisesta sivuaineeksi. Osassa tiedekunnan sivuaineita opiskeluoikeutta on rajoitettu, ja opinto-oikeuden saaminen niissä edellyttää sivuainekokeen läpäisemistä. Hakuajoista ja opinto-oikeuksista kerrotaan tarkemmin kunkin oppiaineen kohdalla.

Sivuaineiden lähtötaso- tai valintakokeita järjestetään kussakin oppiaineessa vähintään kerran vuodessa. Tarkat tiedot kokeen aikatauluista saa mm. oppiaineen kotisivulta.

Myös tiedekunnan pääaineita voi opiskella sivuaineena.

 

HUOM.

Oulun yliopiston fonetiikka-oppiaineen opetus on päättynyt kevätlukukauteen 2018.
Syyslukukaudesta 2018 alkaen fonetiikan perusopintoja ei voi suorittaa Oulun yliopistossa, mutta valikoituja fonetiikan kursseja järjestetään humanistisessa tiedekunnassa logopedian tutkinto-ohjelman opintoina myös lukuvuonna 2018–2019.

Viimeksi päivitetty: 14.2.2019