Maisterintutkinnon suorittamisoikeus

1. Valintaperusteet

2. Hakeminen ja liitteiden toimittaminen

3. Tutkinnon rakenne

4. Hakukohteet

 

1. Valintaperusteet

Humanistiseen tiedekuntaan voidaan harkinnan mukaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaalaisen tutkinnon (ns. Bachelor-tason tutkinnon) tai ammattikorkeakoulututkinnon.

Hakijalta edellytetään tutkinnon lisäksi, että hän on suorittanut haettavasta pääaineesta vähintään perusopinnot tai vastaavat opinnot. Opintokokonaisuuden/-kokonaisuuksien tulee olla suoritettuna ja arvosteltuna hakuajan päättymiseen mennessä. 

Hakemukset pisteytetään seuraavasti (tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia):

Kun hakija on suorittanut haettavasta pääaineesta

 • *perusopinnot: 5 p
 • perus- ja aineopinnot: 10 p

* Haettavan pääaineen perusopinnoista saa pisteitä opintokokonaisuuden loppuarvosanan mukaan seuraavasti:

 • välttävä (1): 0 p
 • tyydyttävä (2): 0 p
 • hyvä (3) tai hyvät tiedot: 2 p
 • kiitettävä (4): 4 p
 • erinomainen (5) tai erinomaiset tiedot: 6 p

Haettavan pääaineen aineopinnoista saa pisteitä opintokokonaisuuden loppuarvosanan mukaan seuraavasti:

 • välttävä (1): 0 p
 • tyydyttävä (2): 0 p
 • hyvä (3) tai hyvät tiedot: 2 p
 • kiitettävä (4): 4 p
 • erinomainen (5) tai erinomaiset tiedot: 6 p

Aiemmassa tutkinnossa suoritettuja pääaine-, metodi- tai kieli- ja viestintäopintoja ei edellytetä täydennettäväksi: 2 p

Ollakseen mukana valinnassa, hakijan on saatava opintojen määrästä ja opintomenestyksestä yhteensä vähintään 7 pistettä. Maksimipistemäärä suoritetuista opinnoista on 24 pistettä.

Ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomaisen Bachelor-tason tutkinnon suorittaneiden valinnassa edellä mainittuja kriteereitä käytetään soveltuvin osin.

Hakukohdekohtainen lisäperuste:

Englantilaisen filologian hakukohteessa hakijalla on oltava perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot suoritettuna. Alin hyväksytty pistemäärä on 14 pistettä. Tarvittaessa hakukohde voi edellyttää, että hakija osallistuu pääsykokeeseen, jotta kielitaitotaso voidaan näin varmistaa. Hakijalle ilmoitetaan tästä henkilökohtaisesti ja hyvissä ajoin ennen koetta.

2. Hakeminen ja liitteiden toimittaminen

Maisteriohjelmiin haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

Hakuaika: 20.3.-3.4.2019 klo 15:00

Opintopolun hakemukseen tulee liittää virallinen opintosuoritusote, josta käy ilmi hakukohteen valintaperusteina olevat suoritukset ja niiden arvostelut.

Lisätietoa hakemista ja liitteiden toimittamisesta.

Jos vaadittuja liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakijaa ei voida ottaa huomioon opiskelijavalinnoissa.

3. Tutkinnon rakenne

  Kaksivuotisessa maisteriohjelmassa suoritat filosofian maisterin tutkinnon (120 op). Pääaineopintojasi täydennät valitsemillasi sivuaineopinnoilla, jotka tukevat tulevaisuuden urasuunnitelmiasi.

  Jos olet suorittanut hakemastasi pääaineesta vain perusopinnot, maisterintutkintosi koostuu pääaineen aineopinnoista (35 op) ja syventävistä opinnoista (80 op) sekä vapaavalintaisista opinnoista (5 op).

  Jos olet suorittanut perus- ja aineopinnot, tutkintosi koostuu syventävistä opinnoista (80 op) ja vapaasti valittavista sivuaineopinnoista ja/tai muista opinnoista, jotka eivät muodosta opintokokonaisuutta.
  Mahdollisesti puuttuvat kieli- ja viestintäopinnot sisällytetään myös maisterintutkintoon.

  Maisterintutkinnon maksimilaajuutta (130 op) ei saa ylittää.

  Opettajan pedagogisia opintoja (60 op) ei voi sisällyttää maisterintutkintoon. Opintoihin voi hakea erillisoikeutta tutkinnon suorittamisen jälkeen

  4. Hakukohteet

  Humanistisen tiedekunnan maisterihaussa on mukana kaksi tutkinto-ohjelmaa, ja niissä on yhteensä kolmetoista hakukohdetta. Hakukohde on samalla tulevan tutkintosi pääaine. 

  Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma on tarkoitettu historiasta, kulttuureista ja viestinnästä kiinnostuneille hakijoille.

  Tutkinto-ohjelmassa on seitsemän hakukohdetta:

  • Arkeologia: 1 aloituspaikka
  • Historia: 1 aloituspaikka
  • Informaatiotutkimus: 5 aloituspaikkaa
  • Kulttuuriantropologia: 1 aloituspaikka
  • Saamelainen kulttuuri: 1 aloituspaikka
  • Tieteiden ja aatteiden historia (ent. aate- ja oppihistoria): 1 aloituspaikka
  • Tiedeviestinnän maisteriohjelma: 12 aloituspaikkaa (haku joka toinen vuosi)

  Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma on tarkoitettu kielistä, kulttuureista, kirjallisuudesta ja viestinnästä sekä näihin liittyvistä asiantuntijatehtävistä kiinnostuneille hakijoille.

  Tutkinto-ohjelmassa on kuusi hakukohdetta:

  • Englantilainen filologia: 5 aloituspaikkaa
  • Germaaninen filologia: 2 aloituspaikkaa
  • Kirjallisuus: 2 aloituspaikkaa
  • Ruotsin kieli: 3 aloituspaikkaa
  • Saamen kieli, pohjois- tai inarinsaame: 1 aloituspaikka
  • Suomen kieli: 2 aloituspaikkaa

  Viimeksi päivitetty: 5.10.2018