University of Oulu, 2016

Tutkintoa täydentävät opinnot Oulun yliopistosta valmistuneille

Tutkintoa täydentävät opinnot 1.8.2010 alkaen

1. Maisterintutkinnon (tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon) suorittaneen opiskelijan opinto-oikeus Oulun yliopistossa päättyy valmistumispäivänä.  Humanistinen tiedekunta myöntää valmistuneelle opiskelijalleen automaattisesti tutkintoa täydentävän opinto-oikeuden valmistumislukuvuoden loppuun ja lisäksi vielä kahdeksi lukuvuodeksi tästä eteenpäin. Esimerkiksi lokakuussa valmistunut saa tutkintoa täydentävän opinto-oikeuden seuraavan vuoden heinäkuun lopuun asti ja lisäksi vielä tästä kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Opinto-oikeus koskee humanistisen tiedekunnan järjestämiä opintoja. Jos opiskelija haluaa täydentää tutkintoaan humanistisessa tiedekunnassa vielä tämän jälkeenkin (esim. jatkaa kesken jääneitä sivuaineopintoja tai aloittaa uuden sivuaineen opinnot), hänen tulee hakea oikeutta suorittaa täydentäviä opintoja.

Muista tiedekunnista valmistuneet hakevat tutkintoa täydentävää opinto-oikeutta valmistumisen jälkeen alla olevien hakuaikataulujen mukaisesti.

2. Opinto-oikeudesta perittävä maksu (asetus 1082/2009) on 10 euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohti, esimerkiksi perusopinnot (25 op) 250 euroa, aineopinnot (35 op) 350 euroa ja yksittäiset opintojaksot niiden laajuuden mukaan. Maksu(t) maksetaan yhdessä erässä opinto-oikeuden alettua. Opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta. Opintojen aloittamista ei voi lykätä.

3. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:ssä säädetyt opettajankoulutuksen opinnot (ns. opetettavan aineen opinnot) suoritettaessa niitä erillisinä opintoina ovat kuitenkin koulutus- ja kulttuuritoimintaan liittyvistä syistä maksuttomia silloin, kun ne liittyvät yksittäisille opiskelijoille järjestettyyn koulutukseen. Opinto-oikeutta hakevalla täytyy olla suoritettuina opettajan pedagogiset opinnot, jotta opinto-oikeus voidaan myöntää maksuttomana.

4. Hakuaika päättyy 15.8. ja 1.12. klo 15.00. Myös postitse toimitettavan hakemuksen on oltava perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 15.00. Jos päättymispäivä sattuu kuitenkin lauantaiksi tai sunnuntaiksi, hakemuksen on oltava perillä seuraavana arkipäivänä klo 15.00. Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi lukuvuodeksi.

5. Joissakin humanistisen tiedekunnan oppiaineissa (mm. kieliaineet, informaatiotutkimus, historia) opiskelijan on tarvittaessa osallistuttava sivuainekokeeseen saadakseen opinto-oikeuden. Oppiaineet antavat tarkempia tietoja kokeista. Suomi toisena ja vieraana kielenä -opintoihin hakevalla tulee olla suoritettuna suomen kielen perusopinnot.

6. Jatkotutkintoa suorittavilla on samanlainen sivuaineoikeus kuin kandidaatin- tai maisterintutkintoa suorittavilla.

HUOM.
Jos opiskelija on valmistunut humanistisesta tiedekunnasta ennen tämän päätöksen voimaantuloa eikä hänelle ole myönnetty tutkintoa täydentävää opinto-oikeutta, hän voi saada ensimmäisen kahden vuoden opinto-oikeusjakson maksutta. Opinto-oikeutta on haettava em. hakuaikojen mukaisesti.

Hakulomake ohjeineen löytyy lomake-sivulta.


 

Viimeksi päivitetty: 22.8.2019