University of Oulu, 2017

Tiedekunnan toiminta

Humanistisessa tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus kattavat arkeologian, kulttuuriantropologian, historiatieteet, kirjallisuuden, informaatiotutkimuksen, kielitieteet sekä logopedian. Erityisenä valtakunnallisena tehtävänä on saamen kielen ja kulttuurin opetus ja tutkimus. Tehtävää hoitaa humanistiseen tiedekuntaan perustettu Giellagas-instituutti

Tiedekunnan koulutus on korkealaatuista, oppimiskeskeistä ja uudistumiskykyistä, ja siinä korostuu myös opiskelijan aktiivinen rooli. Koulutuksen korkeasta laadusta ovat osoituksena valtakunnalliset opetuksen laatuyksikköpalkinnot sekä yliopiston sisäiset laatupalkinnot, joita tiedekuntaan on myönnetty.

Humanistisessa tiedekunnassa on tällä hetkellä noin 2300 opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on noin 150.

Viimeksi päivitetty: 4.6.2020