Hakeminen

Alla lueteltuihin tutkinto-ohjelmiin haetaan sähköisen yhteishaun kautta osoitteessa opintopolku.fi.

Seuraava hakuaika on 20.3.-3.4.2019.

Hakukohteen jälkeen on ilmoitettu aloituspaikkojen kokonaismäärä ja ensikertalaisten osuus tästä määrästä.

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, jossa pääaineena/hakukohteena

  • historia ja tieteiden ja aatteiden historia: 36, joista 29 ensikertalaisille
  • informaatiotutkimus: 12, joista ensikertalaisille 7
  • kulttuuriantropologia ja arkeologia: 16, joista 13 ensikertalaisille
  • saamelainen kulttuuri: 5, ei erillistä ensikertalaisten kiintiötä

Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, jossa pääaineena/hakukohteena

  • englantilainen filologia (englanti): 38, joista ensikertalaisille 30
  • germaaninen filologia (saksa): 12, joista ensikertalaisille 10
  • kirjallisuus ja suomen kieli: 38, joista 30 ensikertalaisille
  • ruotsin kieli: 18, joista ensikertalaisille 14
  • saamen kielet (inarinsaame ja pohjoissaame): 10, ei erillistä ensikertalaisten kiintiötä

Logopedian tutkinto-ohjelma, jossa pääaineena

  • logopedia: 30, joista ensikertalaisille 18

Tarkat tiedot valintaperusteista löydät osoitteesta opintopolku.fi.

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta (ns. SORA-lainsäädäntö). Humanistisen tiedekunnan hakukohteista tämä rajoitus koskee logopedian tutkinto-ohjelmaa ja oppiaineita, jotka tuottavat yhdessä pedagogisten opintojen kanssa aineenopettajan kelpoisuuden.

Jos oppilaitos on aiemmin peruuttanut opiskeluoikeutesi tämän lainsäädännön perusteella, ota erikseen yhteys hakemaasi yliopistoon. Lisätietoja oheisesta linkistä SORA-lainsäädäntö.

Aineenopettajan koulutuksesta on lisätietoja sivulla, joka aukeaa vasemmalla olevasta palkista.

Lisäksi tiedekunnassa on maisteri- ja siirtohaku, joista löydät tietoja vasemmasta palkista kohdasta Maisteriohjelmat ja muut erillisvalinnat.

 

 

Viimeksi päivitetty: 5.10.2018