Medialle suomeksi

Mitä on ICFUTURE2020

Oulussa järjestettävä ICFUTURE2020-konferenssi kokoaa yhteen eri tieteenalojen huippuasiantuntijoita ympäri maailman.  Konferenssi on suunnattu erityisesti uusia teknologioita kehittäville tiedeyhteisöille sekä tutkijoille, etenkin nuorelle monitieteelliselle tutkijasukupolvelle. Konferenssi järjestetään osana kansainvälistä kuvantamisen ja karakterisoinnin tohtoriohjelmaa, jota Oulun yliopisto koordinoi. Konferenssin puheenjohtajan prof. Marko Huttulan mukaan  kyseessä  on uniikilla tavalla monitieteinen ja monisektoriaalinen konferenssi, joka linkittyy Oulun yliopiston suurimpaan EU puiteohjelmarahoitukseen. Arvioitu osanottajamäärä on 50 kotimaista ja 50 ulkomaista osallistujaa.

Konferenssin keskeisimpinä aiheina ovat kuvantaminen ja materiaalitutkimus, päivänpolttavat ilmasto- ja ympäristöteknologiat, materiaali- ja prosessiteknologiat, sekä bio- ja lääketieteet. Tapahtuma antaa tutkijoille erinomaisen mahdollisuuden tutustua uusiin kuvantamis- ja karakterisointimenetelmiin tutkimusalojen rajoista piittaamatta. Toisin kuin yhteen tieteenalaan rajatuissa konferensseissa, tämä tammikuinen konferenssi kokoaa hyvin monialaista osaamista saman katon alle. Yhteistyöstä konferenssijärjestäjät odottavat uusia innovaatioita sekä hyviksi todennettujen menetelmien leviämistä - tällä  uudentyyppisellä monitieteisellä yhteistyöllä on potentiaalia jopa mullistaa tulevaisuuden tutkimusta.

Kutsutut puhujat

Konferenssiin on kutsuttu sekä kotimaisia että ulkomaisia huippututkijoita esittelemään tutkimustaan ja tutkimusmenetelmiään useilta eri tieteenaloilta. Esimerkiksi Adam P. Hitchcock on kansainvälisesti tunnettu  fysiikan professori, joka on kehittänyt moderneja synkrotronisäteilyn käyttöön perustuvia kuvantamisen menetelmiä, joita hyödynnetään monitieteisesti  katalyysikemiasta ja ilmakehätutkimuksesta lääketieteen sovelluksiin. Toisaalta esimerkiksi FT Matti Aula edustaa Oululaista huippututkimusta  ja oheisyritystä (spin-off), jonka toimialue spektroskopian hyödyntämisen sovelluksena on erityisesti terästeollisuudessa. Alla kaikki kutsutut puhujat aihepiireittäin.

Bio- ja lääketiede:

Materiaali- ja prosessitekniikka:

Kuvantaminen ja sen teknologiat:

Ilmasto- ja ympäristöteknologiat

Teknologiset uutuudet

Ajankohta, paikka ja järjestäjät

Tapahtuman järjestää Oulun yliopisto ja se pidetään 8.-10. tammikuuta 2020 hotelli Lasaretissa, Oulussa.

Konferenssin ohjelma on osoitteessa: https://www.oulu.fi/icfuture2020/node/54431

Lisätietoja antaa konferenssin johtaja Marko Huttula (marko.huttula at oulu.fi) tai konferenssisihteeri osoitteessa icfuture2020@oulu.fi.

 

 

Last updated: 7.1.2020