KLIKK

Hankkeen keskeisenä päätavoitteena on kehittää käyttäjälähtöinen teollinen, kokonaistaloudellinen sekä tehokas korjauskonsepti lähiökerrostalojen korjaamiseen, laajentamiseen ja lisäkerrosten rakentamiseen. Konseptin teknisissä ratkaisuissa on tarkoitus hyödyntää keväällä voimaantulleiden uusien palomääräysten antamaa mahdollisuutta käyttää korjauksissa puurakenteita. Konsepti luo mahdollisuudet siirtyä suoritus- ja kustannusperusteisesta toiminnasta uudenlaiseen palvelu- ja käyttäjälähtöiseen liiketoimintaan, jossa ”all inclusive” periaatteella kohdekohtaisesti voidaan kehitetyn, toimittajia integroivan toimintamallin ja hankkeessa kehitettävien pelisääntöjen puitteissa räätälöidä kohdekohtaisesti ratkaisut ja toteuttaa ne verkostoliiketoiminnan pohjalta.

Last updated: 5.6.2012