LCIFIN1

Projektissa haetaan keinoja soveltaa lean -tuotantofilosofiaa, työkaluja ja metodeja rakennus- ja infra-alan yritysten ja heidän toimitusketjujensa toimintaan. Projekti toteutetaan rinnakkaishankkeena rakennusalan toimijoiden kanssa, jotta tutkimuksen ja käytännön pilottien toteutus saadaan rinnakkaisiksi. Tavoitteena on alan toimijoiden yhteinen toiminnan kehittäminen, jossa toimitusketjujen tehokkuutta arvioidaan kokonaisvaltaisesti arvon tuottamisen näkökulmasta. Projektissa kehitetään ja sovelletaan lean-työkaluja, sekä arvioidaan niiden soveltuvuutta ja implementoitavuutta suomalaisessa rakennusteollisuudessa. Projektin tavoitteena on tuottaa uusia näkemyksiä ja sovellusmalleja projektitoimituksen kaupallisiin malleihin, projektien organisointiin ja projektin tuotantosysteemiin, sekä tiivistää kansainvälistä yhteistyötä niin tutkimuksen kuin käytännön saralla.

Lisätietoa: LCIFIN1: Lean tuotantofilosofian, menetelmien ja työkalujen soveltaminen rakennusteollisuuteen

Last updated: 5.6.2012