HSEQ-viestintäkanava

HSEQ-palvelutoimittaja-arviointitoiminta on laajentunut, ja se on entistä vakiintuneempi osa prosessiteollisuuden suurten tilaajayritysten ja niiden toimittajien verkoston johtamista.
HSEQ-tilaajaklusterin sekä arvioitujen ja potentiaalisten arvioitavien toimittajayritysten kommunikointi on osa HSEQ-arviointitoimintaa. Klusterissa on havaittu, että viestintää ja sen kanavia on lisättävä ja monipuolistettava sekä siirrettävä dynaamisempaan ja sosiaalisen viestinnän piirteiden suuntaan. Tehostuvan viestinnän kautta on tarpeen ja sopiva aika tuoda esille yritysten kokemukset ja sitoutuminen sekä tutkimustulokset, jotka osoittavat että menettely ohjaa ja kannustaa parempaan työympäristöön ja työelämän laatuun sekä kokonaisvaltaisesti hyviin käytäntöihin ja tätä kautta tuottavuuteen.

Hankkeen päätavoitteena on viestinnän tehostaminen, sillä klusterissa ja toimittajaverkostossa on havaittu nykyisen kommunikoinnin vaativan täydennystä. Sisäisen viestinnän ohella tavoitellaan myös tärkeitä markkinointiviestinnän rooleja. Dynaamisten verkkosivujen rinnalla monimuotoisilla viesteillä herätellään myös uusia yrityksiä toimintaan mukaan. Se on myös sidosryhmille merkittävää.

Last updated: 8.8.2012