ProTouch

Hankkeessa kehitetään johtamis- ja viestintätyökalu, jonka avulla yrityksen johtohenkilöt voivat helposti ja selkeästi kertoa yrityksen menestystekijöiden tilanteesta henkilöstölle. Menestystekijät haetaan yhteistyössä yrityksen johdon ja henkilöstön kanssa yhdistäen yritysten strategiat ProTouch –hankkeen kolmeen kehittämisteemaan, jotka ovat työturvallisuus, työn sujuvuus ja tuottavuus. Näiden teemojen pohjalta rakennetaan yrityskohtaiset suorituskykymittarit.

 

Suorituskykymittaristojen avulla yritysten sisäistä viestintää voidaan tehostaa keskittymällä tärkeimpiin asioihin. Tärkeimpien tunnuslukujen pohtiminen pakottaa lisäksi miettimään, mistä taloudelliset tulokset eniten riippuvat. Mittaristojen rakentamisen haasteellisuus pakottaa syventämään ymmärrystä organisaation toiminnan lainalaisuuksista ja eri tekijöiden vuorovaikutussuhteista, joten näiltä osin hankkeen toimet toimivat myös koulutusinterventiona.

Last updated: 22.11.2012