Kitkaton kommunikointi - KIKO

Kitkaton kommunikointi (KIKO) -hankkeen tarkoituksena on suomalaisten teknologia- ja suunnittelualan organisaatioiden vuorovaikutuksen kehittäminen. Vuorovaikutustaitoja kehitetään kohdeyrityksissä niin yksilö-, työyhteisö- kuin organisaatiotasoilla. Menetelminä käytetään konsultatiivista työotetta, etnografiaa ja osallistuvaa suunnittelua.

 

Lisätietoa:

http://www.kiko-hanke.com/

Last updated: 16.4.2013