MILL-hanke kehittää uusia yhteistoiminnallisia projektijohtamisen malleja

Suomessa on toteutumassa ja suunnitteilla useita kansainvälisiä investointiprojekteja, joista merkittävä osa tulee sijoittumaan Pohjois-Suomeen. Käynnistyneen MILL-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia lisäarvoa luovia ja tehokkaita yhteistoiminnallisia projektijohtamisen menetelmiä ja ratkaisuja erityisesti kansainvälisten teollisuuden investointiprojektien valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen ja johtamiseen. Tavoitteena on lisätä hankkeisiin osallistuvien yritysten ja muiden sidosryhmien kilpailukykyä.

MILL-hanke toteutetaan Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön ja Oulun kauppakamarin yhteistyönä, jotta kehityshankkeelle saadaan mahdollisimman hyvä kosketus yritysrajapintaan. Yliopisto toimii omalla tutkimuspainotteisella osaamisellaan kehittäjäorganisaationa ja kauppakamari toimii yrityksien edustajana ja pelin rakentajana.

”Hanke on hyvä esimerkki yliopiston, yritysten ja yritysten toimintaa tukevan Oulun kauppakamarin yhteistyöstä. Hankkeessa on kaikille toimijoille oma selkeä rooli, jota myös Pohjois-Pohjanmaan liitto päärahoittajana edellyttää”, kertoo professori Harri Haapasalo Oulun yliopistosta.

”Hankkeen taustalla on pitkä tutkimus yhteistoiminnallisuudesta erityisesti rakennusteollisuuden projektien parissa, mitä on tehty yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikössä. Tutkimuksen ja kehityksen näkökulmasta hankkeen mielenkiintoa nostaa se, että rakennusteollisuudessa menestyksekkäästi toteutettuja yhteistoiminnallisuuden malleja sovelletaan nyt kansainvälisiin teollisuuden investointiprojekteihin”, jatkaa Haapasalo.

Hankkeessa toteutetaan merkittävä määrä työpajoja, joissa molempien toteuttajien erityisrooli korostuu. ”Nykyisten projektinjohtamisen mallien kehittämisellä pyritään parantamaan kansainvälisten investointiprojektien menestyksekästä johtamista, lokalisointia ja tilaaja-toimittaja -yhteistyötä, jossa erityisesti pk-yrityksillä on keskeinen rooli”, kuvaa Oulun kauppakamarin kehitysjohtaja Ahti Nurkkala.

Käytännön tavoitteena on rakentaa suuren monikansallisen hankkeen toteutustapa, jossa tilaaja saavuttaa lisäetuja toimittajien saamien etujen kautta. Uuden toteutustavan tuomissa eduissa korostuvat yhteistoiminnallisuus ja tehokas vuoropuhelu.

”MILL-hankkeen lopputulos tulee olemaan uusi ja paras toimintamalli, jolla on edellytykset globaaliksi vientituotteeksi. Tämän mahdollistavat Oulun yliopiston korkeatasoinen tutkimus ja hankkeessa mukana olevien alansa johtavien yritysten tietotaito ja kokemus”, toteaa Nurkkala vuoden 2019 loppuun kestävästä hankkeesta.

Lisätietoja: Harri Haapasalo, professori, Oulun yliopisto, puh. 0294 482931, sähköposti: harri.haapasalo (at) oulu.fi

Pääkuva: Teollisessa kiertotaloudessa tulevaisuuden suurhankkeita on Ferrovan Oy:n Raahen metallituotetehdas, jota Mill-hankkeessa tutkitaan esimerkkiprojektina. Ferrovan on yksityinen suomalainen yhtiö, joka suunnittelee aloittavansa vanadiinin tuotannon Raahen satama-alueelle rakennettavassa tehtaassa. Metallituotetehdas tulee käsittelemään raaka-ainetta, joka on peräisin SSAB:n terästuotannosta Suomessa ja Ruotsissa. Tuotantovaiheessa tehdas tarjoaa yli 150 pysyvää työpaikkaa.

 

Monikansallisten investointiprojektien johtaminen (MILL)

 

 

 

Last updated: 17.5.2018