SEBI - Semantic Business Interoperability

SEBI on VTT:n, Oulun yliopiston Tuotantotalouden ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun Raahen yksikön yhteinen tutkimusprojekti, jonka päärahoittajana on TEKES. Projekti toteutetaan vuosina 2006-2008. Projektin tavoitteena on tutkia informaation yhteensovittamista erillisistä tietojärjestelmistä ja tietolähteistä nopeasti ja kustannustehokkaasti soveltaen semanttisia teknologioita. Tuotantotalous pyrkii omassa tutkimusosuudessaan selvittämään informaation integroinnin merkitystä ja sen laajuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä löytämään keinoja informaation integroinnin ja sen tuomien suorituskykyvaikutusten tehostamiseksi toimitusketjussa.

SEBI-projektin www-sivut

Last updated: 9.1.2014