3Koo

3Koo-hankkeen tavoitteena on kehittää samanaikaisesti Pohjois-Pohjanmaan, eteläisen Lapin ja Kainuun yritysten tuottavuutta ja työelämän laatua.

 
Käytännön työskentelytapana on yrityksen arvoihin ja strategiaan perustuvan kehittämistä tukevan mittariston rakentaminen ja siihen mahdollisesti liittyvä koulutus.

Konkreettisia kehittämiskohteita voivat olla esim. työskentelyn sujuvuus, tuotteiden ja työprosessin laatu, materiaalien ja työkalujen käytön tehostaminen, työterveys ja -turvallisuus, kiireen vähentäminen sekä työhyvinvointi.

 

Lisätietoja:
projektipäällikkö
Janne Sinisammal
puh. 040 769 2674

 

Last updated: 18.5.2012