KOTVA

Henkilöstön koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ja niiden torjunnan merkitys työyhteisöissä: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa

KOTVA-hankkeessa tutkittiin työyhteisöjen henkilöstön koti-ja vapaa-ajan tapaturmia ja vapaa-ajan käyttöä. Hankkeessa kehiteltiin ja kokeiltiin erilaisia tapaturmien torjuntamenetelmiä mukana olevilla työpaikoilla ( Oulun kaupunki, UPM-Kymmene; Jämsänkosken ja Kaipolan tehtaat).

Hankkeella halutaan vaikuttaa asenteisiin ja suomalaiseen turvallisuuskulttuuriin sekä vähentää koti- ja vapaa-ajan tapaturmia.

Vapaa-ajan merkitys kasvaa työkyvyn ja hyvinvoinnin osana.

Hankkeen rahoittajat olivat Oulun kaupunki, UPM-Kymmene Oyj, Työsuojelurahasto (TSR) ja Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Hanke toteutettiin 1.1.2005- 31.12.2006

Lisäksi:

 

Last updated: 27.9.2012