TurvaMela

Työturvallisuuskilpailulla hyviä tuloksia. Vuoden 2006 lopussa päättynyt TurvaMela eli Meri-Lapin teollisuuden turvallisuustyön kannustuspalkinto tuki osaltaan Meri-Lapin alueen yritysten työturvallisuuden hyvää kehitystä. Esimerkiksi hankkeeseen osallistuneiden prosessiteollisuuslaitosten työpaikkatapaturmataajuudet laskivat 1990-luvun lopulta 26–51 prosenttia.

 

TurvaMelassa Meri-Lapin suurteollisuuden (Outokumpu Stainless Oy, Oy Botnia Mill Service Ab, Fortek Oy, Oy Metsä-Botnia Ab Kemin tehdas, Stora Enso Oyj Veitsiluodon tehtaat ja Kemiart Liners Oy) tulosyksiköt sekä toimittajayritykset (Lapin teollisuusrakennus Oy, Kalotti-Automaatio Ky, Lassila & Tikanoja Oyj, YIT Kiinteistötekniikka Oy, Lapmet Montage Oy, Kymppi-Eristys Oy ja Havator Oy) kehittivät työoloja turvallisemmiksi yhdessä keskustellen ja toisiltaan oppien.

Ensimmäisen TurvaMelan voitti vuonna 2002 Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden Fine Paper -tulosyksikön paperitehdas. Myös vuoden 2003 TurvaMela meni Veitsiluotoon, tällä kertaa Publication Paper -tulosyksikölle. Vuoden 2004 suorituksesta palkittiin ensimmäistä kertaa myös toimittajayritys ja uuden kilpailusarjan ensimmäinen voittaja oli Kalotti-Automaatio Ky. Tilaajayritysten sarjan 2004 voitti Outokummun kylmävalssaamo. Vuoden 2005 TurvaMelan voittivat M-real Kemiart Liners ja Kymppi-Eristys Oy. Vuoden 2006 TurvaMelan voitti Lassila & Tikanojan Tornion toimipisteen teollisuuden puhtaanapito.

Kannustuspalkinnon säännöt sovittiin yhdessä teollisuusyritysten, viranomaisten, vakuutusalan ja tutkijoiden kesken. Arvioitavia asioita olivat mm. vaaratilanneilmoitusten tekeminen ja työsuojeluparien toiminta.

Yritysten alueellinen, omaehtoinen ja aktiivinen kehittämistyö oli hankkeen käynnistävä voima. TurvaMelasta kehittyi vuosien mittaan teollisuuden työsuojeluasiantuntijoiden keskustelufoorumi, johon osallistuivat myös tutkijat, viranomaiset ja vakuutusalan edustajat. Oulun yliopiston työtieteen yksikkö toimi TurvaMelan koordinaattorina ja vastasi hankkeessa kertyneen aineiston dokumentoinnista ja tieteellisestä hyödyntämisestä.

Vaikka TurvaMela -hanke on päättynyt, projektin myötä alkaneita ja hyödyllisiksi havaittuja Meri-Lapin suurten tilaajayritysten työsuojeluväen tapaamisia jatketaan neljännesvuosittain. Lisäksi TurvaMelan kokemuksia hyödynnetään Pohton Turvarengas -työturvallisuuden kannustuskilpailun kehittämisessä.

TurvaMela -hankkeen (2002–2006) loppuraportin voi tilata Oulun yliopistopainon julkaisumyymälästä, puh. (08) 553 3940.

 

Lisäksi:

 

Last updated: 27.9.2012