TUOLATU ja TUOLATU II

TUOLATU-hankkeiden tavoitteena on työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatutoimintaan kehitetyn arviointityökalun (HSEQ-arviointi) jatkuva parantaminen.

 

TUOLATU-hankkeet (2007-2011)

 

Yritysten välinen yhteistyö on muuttunut perinteisestä tilaajan ja toimittajan välisestä päähankkija-alihankkijasuhteesta kohti uusia yhteistyömuotoja. Pohjois-Suomen merkittävimmät prosessiteollisuuden tilaajayritykset ovat alkaneet hyödyntää palvelutoimittajien HSEQ-arviointimenettelyä, jonka tarkoituksena on lisätä verkostoituneen yritystoiminnan tuottavuutta, parantaa yritysten osaamista HSEQ-asioissa, kannustaa yrityksiä järjestelmällisten toimintatapojen kehittämiseen, nostaa johtamisen ja työhyvinvoinnin tasoa sekä auttaa tilaajia toimittajavalinnoissa ja toimittajia kilpailukyvyssä. TUOLATU-hankkeiden avulla edistetään mm. HSEQ-arviointimenettelyn jatkuvaa parantamista. Monessa mielessä ainutlaatuinen työkalu yhdistetyn johtamisjärjestelmän (integrated management systems, IMS) hallintaan esitellään sivustolla http://www.hseq.fi/

 

TUOLATU (2007-2010)

Tuottava, laadukas ja turvallinen tuotantoa tukeva alihankinta: uudenlaisten HSEQ-edellytysten havainnointi yritysverkostossa oli Työsuojelurahaston, Sosiaali- ja terveysministeriön sekä kohdetyöpaikkojen rahoittama tutkimushanke. Tavoitteena oli selvittää HSEQ-arviointitoiminnan (HSEQ: työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatutoiminta) tuloksellisuutta, ja arvioida onko palvelutoimittajien HSEQ-arviointimenettely sopiva lähtökohta kansalliseksi menettelyksi.

 

TUOLATU II (2009-2011)

Tuottava, laadukas ja turvallinen tuotantoa tukeva alihankinta: HSEQ-arvioinnin käytön laajentaminen ja vaikutusten seuranta on Työsuojelurahaston sekä kohdetyöpaikkojen rahoittama tutkimushanke. TUOLATU II:n tärkeimmät tavoitteet liittyvät tutkimuksellisesti HSEQ-arviointimenettelyn (HSEQ: työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatu) valtakunnallistamiseen sekä menetelmän vaikuttavuuden seurantaan ja kehittämiseen. 

 

Loppuraportti

 

Lisätietoja hankkeista

Arto Reiman

etunimi.sukunimi@oulu.fi

puh. 08 553 2492

 

Last updated: 27.9.2012