Häitek - Häiriötön jakelukuljetus

Kokonaistavoitteena on kehittää jakelukuljetuskuorma-autojen ohjaamon ulkopuolisesta toiminnasta mahdollisimman häiriötöntä ja tehokasta hyödyntämällä innovatiivista, käyttäjäkeskeistä teknologiakehitystä.

 

Kehittämisellä pyritään edistämään työturvallisuutta, parantamaan käytettävyyttä ja tuottavuutta sekä tasaamaan manuaalisen siirtymis- ja siirtämistyön kuormitushuippuja.

Hankkeen päätavoitteeseen pyritään vastaamaan ns. työpakettien avulla. Työpaketeista osa toteutetaan yhtäaikaisesti. Osa voidaan toteuttaa myös irrallisina kokonaisuuksina. Materiaalia kerätään focus group -ryhmähaastatteluilla, ergonomisilla mittauksilla ja CAD-suunnittelulla, havainnoinnilla, videoinnilla ja keskustelujen sekä tuotekehitystilaisuuksien ja asiantuntijapaneelien avulla. Osallistuvaa lähestymistapaa korostetaan.

Hankkeelle on tyypillistä, että käyttäjäyritysten ja niiden henkilöstön tarpeet saatetaan systemaattiseen "vuoropuheluun" alan teknologiaa valmistavien yritysten asiantuntijoiden sekä tutkijoiden kanssa. Hanke tuottaa: a) monitieteiseen tutkimukseen perustuvan ns. käyttäjätutkimuksen, joka on vaatimuslista kehittämiselle, b) lyhyellä tähtäimellä (n. 2 v) toteutettavia konkreettisia parannusehdotuksia nykyisiin teknologiaratkaisuihin ja c) konsepteja pitemmän tähtäimen (yli 5 v) uusiksi käyttäjäkeskeisiksi teknologiaratkaisuiksi. Parannusehdotusten ja konseptien "spesifi" tuotteistus jää toteutettavaksi projektin jälkeen teknologiayrityksissä. Katso hankkeen esite tästä.

 

 

Videoavusteinen osallistuva arviointi (VIDAR) kuljetusyritysten työn kehittämiseen - koulutus- ja tiedotustilaisuudet

Hankkeen keskeisenä tiedonkeruumenetelmänä on toiminut ruotsalainen videoanalyysiohjelma, jonka avulla kuljettajat ja eri sidosryhmät ovat voineet analysoida kuljettajan työhön liittyviä riskejä. Menetelmän avulla on pystytty tunnistamaan ja konkretisoimaan lukuisia kuljettajan työn kuvaan kuuluvia ongelmakohtia, kuten erilaiset nostot ja siirrot sekä liikkuminen vaihtelevissa työympäristöissä. Menetelmän käyttöönotosta järjestetään erillisiä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia seuraavasti:

 

  • Oulu 3.11.2009 - Kaukokiito, Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy, Terminaalitie 9
  • Kajaani 4.11.2009 - Kajaanin yliopistokeskus, Seminaarinkatu 2
  • Tampere 10.11.2009 - Työterveyslaitos, Uimalankatu 1
  • Kuopio 11.11.2009 - Työterveyslaitos, Neulaniementie 4


Koulutus- ja tiedotustilaisuudet rahoittaa Työsuojelurahasto. Koulutustilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätietoja alla olevasta linkistä:

Koulutus

 

Lisätietoja hankkeesta:

Arto Reiman, puh 040 7692673

 

Last updated: 27.9.2012